Migratie

Begeleiding bij de sociale en professionele reïntegratie van terugkerende migranten

Tunesië

200
Tunesische terugkeerders en 100 van hun familieleden begeleid
30
actoren van het reïntegratieprogramma vorming gegeven over geestelijke gezondheid, psychosociale ondersteuning en gender

De situatie


De situatie

 

Onder de kwetsbare mensen rekenen we ook Tunesiërs die - soms na vele jaren - terugkeren naar hun land en het daar extreem moeilijk vinden om opnieuw hun plek te vinden in de maatschappij. Hun geestelijke gezondheid en economische situatie is er vaak slecht aan toe.

femmes&accouchementSBZ-®AgerOueslati
75,9 jaar
gemiddelde levensverwachting
81 jaar in België
0,725
menselijke ontwikkelingsindex
0,896 in België
97
plaats op de wereldranglijst
van de 191 landen

Wat wij doen

wat wij doen

Dokters van de Wereld spant zich in om Tunesische terugkeerders te helpen reïntegreren in de samenleving. Nadat ze soms jaren in het buitenland doorbrachten is hun geestelijke gezondheid en economische situatie namelijk vaak aanzienlijk verslechterd.

Wij organiseren psychosociale activiteiten, zoals gespreksgroepen en recreatieve activiteiten. We richten deze activiteiten niet alleen op de Tunesische terugkeerders zelf, maar ook op hun families en omgeving. In dat kader organiseren we ook voorlichtingssessies om de gezondheid te bevorderen. We geven hen een stem en zichtbaarheid door het verzamelen van getuigenissen.

Onze aanpak van gemeenschapszorg houdt in dat we de behoeften van terugkerende migranten analyseren. Zo kunnen we hen passende steun en een betere socio-professionele herintegratie bieden. 

We brachten alle voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg in de projectgebieden in kaart en tussen Tunesië, België en de Balkan richtten we een praktijkgemeenschap van deskundigen op om ervaringen en kennis over geestelijke gezondheidszorg uit te wisselen. 

Aan het eind van het project plannen we een colloquium over "geestelijke gezondheid en mobiliteit". Dit heeft als voornaamste doel om het grote publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang van psychosociale ondersteuning bij de  reïntegratie van Tunesische terugkeerders.

Help mee

Geef mee

Doe een gift om het zorgaanbod in Gafsa & Sidi Bouzid te helpen verbeteren

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753