België

Wachtrijen voor het Klein Kasteeltje: honderden mensen trotseren de hitte, zonder toegang tot drinkwater of toiletten

Ondanks de verzengende hitte blijven de wachtrijen buiten aan het Klein Kasteeltje onverminderd aangroeien: links de rij met alleenstaande mannen en rechts de rij met kwetsbare mensen (niet-begeleide minderjarigen, personen met een handicap, gezinnen en vrouwen). In de week van 8 augustus telde Dokters van de Wereld er elke ochtend 120 à 150 wachtenden. Deze mensen zijn aan het eind van hun Latijn. Slechts druppelsgewijs raken ze binnen, waardoor ze niet anders kunnen dan nachtenlang buiten te slapen. Wanneer ze (eindelijk) een afspraak hebben, blijven ze soms noodgedwongen op straat slapen omdat er onvoldoende bedden zijn.

Geen aandacht voor primaire behoeften

FEDASIL voorziet niets om de primaire behoeften van deze mensen, die dag en nacht voor hun deuren wachten, in te lossen. Geen toegang tot drinkwater (eind juli werd er een fontein geïnstalleerd maar deze heeft maar enkele dagen gewerkt en is alweer weg), geen warme maaltijden, geen douches, noch deftige toiletten. Een huizenblok verder zijn er enkel twee openbare urinoirs te vinden. Er zijn geen sanitaire voorzieningen voor kinderen en vrouwen (die soms ongesteld, incontinent of zwanger zijn).
 
Anitha Kangana (Medical Focal Point DHU & mobiele teams Brussel):
“Een man die stond aan te schuiven aan het Klein Kasteeltje moest dringend naar het groot toilet. De werknemers van FEDASIL wilden hem niet binnenlaten zonder toestemming van hun leidinggevenden. Daarom stelden ze voor dat hij naar de openbare betaaltoiletten op het Sint-Katelijneplein zou gaan … op 11 minuten stappen. Uiteindelijk kregen we  het personeel van het enige café in de buurt zover dat hij daar even het toilet mocht gebruiken.”

Geen medische opvolging mogelijk op straat

Het chronische gebrek aan onderdak en opvang heeft een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid van deze mensen die hier om internationale bescherming vragen – en hier ook recht op hebben.
Tijdens onze bezoeken op het terrein is Dokters van de Wereld, net als de andere organisaties, geschokt bij het zien van zoveel wanhoop en de onrechtvaardigheid waarvan deze mensen het slachtoffer zijn. Ook al lijken ze ‘in groep’ beter gewapend tegen deze situatie, toch observeren we bij hen steevast de stress van het leven op straat en het gebrek aan toekomstperspectieven. Sommigen zien er gelaten uit, alsof ze het hebben opgegeven. In deze context kunnen onze teams hen geen medische of psychologische steun bieden.
“Door het gebrek aan hygiëne, toiletten, douches of wasmachines kunnen we huidproblemen, zoals schurft, niet efficiënt behandelen. Toen we daar laatst waren, hebben we nochtans verschillende gevallen vastgesteld. Een ander voorbeeld: een jongeman met een oude breuk aan zijn hand heeft problemen met zijn prothese en zou orthopedisch moeten worden opgevolgd”, aldus Maïté Montuir, projectverantwoordelijke mobiele teams in Brussel.
 
In het licht van deze erbarmelijke humanitaire situatie sturen de organisaties1 mensen door naar de Humanitaire hub2. In dit dagcentrum kunnen ze gebruikmaken van het sanitair, een warme maaltijd nuttigen en een beroep doen op gespecialiseerde diensten. Maar de capaciteit van de Humanitaire hub is niet onbeperkt en de voorbije weken klopten er opvallend meer mensen aan. Wat bijvoorbeeld de medische consultaties door Dokters van de Wereld betreft, wacht ongeveer 90% van de patiënten op een plaats in een opvangcentrum voor mensen die internationale bescherming  aanvragen.

Dokters van de Wereld klaagt deze onaanvaardbare humanitaire situatie aan en vraagt dat er onverwijld maatregelen worden genomen om in de basisbehoeften te voorzien van mensen die een verzoek indienen tot internationale bescherming .
De opvangcapaciteit en het aantal bedden moeten trouwens dringend omhoog, zodat de wachtrijen zo snel mogelijk slinken.

Als reactie op deze crisis heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, intussen aangekondigd dat het asielcentrum vanaf maandag 29 augustus tijdelijk zal verhuizen naar de kantoren van de immigratiedienst. Het Klein Kasteeltje zal nog steeds als ontvangstcentrum dienst doen.

1 De organisaties Vriendschap zonder Grenzen, Serve the City en Les Cuistots Solidaires wisselen elkaar af, zodat er elke ochtend (7/7) iemand aanwezig is voor de wachtenden aan het Klein Kasteeltje.
2 De Humanitaire hub biedt diensten aan migranten en daklozen in Brussel. Het is een consortium van 5 organisaties: Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, SOS Jeunes/Quartier libre AMO, Burgerplatform/BxlRefugees en Croix-Rouge de Belgique.

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753