De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

Mensen in noodsituaties

VERKLARING VAN DOKTERS VAN DE WERELD OVER HET STAAKT-HET-VUREN IN GAZA

Op 5 augustus zijn op meerdere plaatsen in de Gazastrook Israëlische luchtaanvallen uitgevoerd. Naar verluidt was dit een "preventieve" maatregel van de Israëlische autoriteiten, die een dreiging van de Islamitische Jihad vreesden. Afdelingen van Dokters van de Wereld die actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden staan achter de aankondiging van een staakt-het-vuren na deze dodelijke escalatie van geweld. Niettemin blijft de humanitaire crisis in snel tempo verslechteren en is een onmiddellijke en passende reactie vereist.

WILLEKEURIGE EN DODELIJKE AANVALLEN OP BURGERS

Volgens het OHCHR werden 46 Palestijnen gedood, waaronder 15 kinderen. Meer dan 360 gewonden, waaronder 151 kinderen, werden gemeld door het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Bovendien werden een ziekenwagen en een ziekenhuis zwaar beschadigd.

Dokters van de Wereld roept de internationale gemeenschap op een onderzoek in te stellen, overeenkomstig het internationaal humanitair recht, naar het kiezen van burgers als doelwit. Mogelijke oorlogsmisdaden, waaronder aanvallen op gezondheidsvoorzieningen en -personeel, moeten vervolgd worden.

50 patiënten per dag konden buiten Gaza niet de behandeling krijgen die ze nodig hadden.

VOORTDURENDE BEDREIGINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Van 2 tot 8 augustus hielden de Israëlische autoriteiten hun grensovergangen met Gaza gesloten onder het mom van veiligheidsoverwegingen met als gevolg dat mensen en essentiële goederen niet meer konden binnenkomen of vertrekken. Het gebrek aan brandstof leidde tot stroomonderbrekingen van meer dan 20 uur per dag, waardoor de instandhouding van essentiële basisdiensten, met inbegrip van vitale gezondheidszorg, ernstig in het gedrang kwam. Gemiddeld 50 patiënten per dag konden buiten Gaza niet de behandeling krijgen die zij nodig hadden.

Dit heeft het reeds overbelaste en kwetsbare gezondheidszorgsysteem van Gaza nog meer onder druk gezet. De gezondheidsvoorzieningen kampen met een dramatisch tekort aan geneesmiddelen, water en elektriciteit. Bovendien wordt de humanitaire en medische hulpverlening ernstig belemmerd zowel binnen als buiten de Gazastrook.

Dokters van de Wereld zal alles in het werk stellen om de nodige noodhulp te bieden, de levering van medische voorraden te verzekeren en tegemoet te komen aan de gezondheidsbehoeften, inclusief essentiële geestelijke gezondheidszorg van de Palestijnen in Gaza.

Israël en derde landen zijn verplicht te zorgen voor een veilige en ongehinderde toegang tot de Gazastrook om zo het vervoer van essentiële medische benodigdheden en d  e doorgang van medische en humanitaire teams mogelijk te maken.

 

DRINGENDE NOODZAAK OM DE ONDERLIGGENDE OORZAKEN VAN DE CRISIS AAN TE PAKKEN

Hoewel een staakt-het-vuren een eerste stap is, herinnert Dokters van de Wereld de internationale gemeenschap eraan dat humanitaire hulp en ontwikkelingshulp niet in de plaats kunnen komen van een echte verbintenis om de diepere oorzaken van deze crisis aan te pakken. Duurzame ontwikkeling kan alleen gedijen waar de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationale humanitaire recht niet voortdurend worden geschonden.

Dokters van de Wereld roept derde landen op zich in te zetten voor de beëindiging van de blokkade van Gaza en de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden.

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753