Mensen aan de rand van de samenleving

Vaccinatiecampagnes : meer aandacht nodig voor kwetsbare groepen

In de strijd tegen de pandemie is de mondiale vaccinatiestrategie cruciaal.

 

Eind novemer ondertekende Dokters van de Wereld het initiatief No Profit on Pandemics, dat strijdt voor een wereldwijde en eerlijke toegang tot vaccins.  Migranten, daklozen of mensen die leven in precaire woon- en leefomstandigheden cumuleren wereldwijd meer blootstellings- en risicofactoren.  Ze zouden deel moeten uitmaken van de vaccinatiestrategie, ook omdat ze meer risico op besmetting lopen. Het tegendeel is echter waar: we zien een mondiaal vaccinatiesysteem op 2 snelheden  met grote ongelijkheden tussen en in de landen.

Dr.Davide Olchini, Health Director Dokters van de Wereld België : ‘In België ging de campagne eind vorig jaar van start maar voor onze patiënten is het vingerdik kijken over wanneer zij gevaccineerd zullen worden. Hetzelfde geldt voor de landen waar we internationaal actief zijn en die nog geen idee hebben van wanneer de vaccinatie van start zal kunnen gaan.

 

Een eerlijke en doeltreffende toegang tot vaccins

Dokters van de Wereld pleit voor een meer rechtvaardige verdeling van de vaccins wereldwijd. Landen die niet rechtstreeks vaccins kunnen aankopen moeten beroep kunnen doen op groepsaankopen gefinancierd door landen  en instellingen, zoals het Covax-initiatief (UNICEF & partners).

Bij de ontwikkeling van de vaccinatiestrategieën, vraagt Dokters van de Wereld om meer rekening te houden met mensen die leven in precaire leefomstandigheden en geconfronteerd worden met drempels en barrières op vlak van toegang tot zorg.  Het gaat hierbij over kwetsbaarheden zoals leeftijd en chronische pathologieën die verhoogd worden door hun precaire leefomstandigheden.  

Volgens de WHO stierven sinds het begin van de pandemie 2,6 miljoen mensen en werden 119 mensen besmet.*

Daarnaast moet de vaccinatiestrategie deel uitmaken van een globale preventiestrategie (social distancing quarantaine) en moet die vertrouwelijk, gratis en op vrijwillige basis georganiseerd worden.

Dr. Davide Olchini : “Een ander belangrijk element is dat de  begeleidende informatie moet worden aangepast, met name wat de oorsprong van de vaccins betreft. In de landen waar wij werken, zullen wij een beroep doen op mobilisatie van de gemeenschap om alle bevolkingsgroepen te bereiken.

Wij vragen :

  • Dat vaccins als een "mondiaal publiek goed" worden beschouwd en voor iedereen beschikbaar zijn: er moeten licentiesystemen in werking worden gesteld voor de productie van generieke geneesmiddelen.
  • Toegang verschaffen tot de gegevens en de kennis die nodig zijn om de productiecapaciteit te verhogen
  • Te zorgen voor transparantie van de financiering van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en van de prijzen van vaccins om de slagkracht van de regeringen tegenover  de farmaceutische industrie te versterken
  • Publicatie van de klinische gegevens : er is een gebrek aan beschikbare wetenschappelijke gegevens, de communicatie vanuit de farma-industrie is te vaag.
  • Een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen ten aanzien van de kwaliteit van de vaccinaties

Tenslotte moeten vaccins in alle landen beschikbaar zijn en alle bevolkingsgroepen moeten in de nationale immunisatiestrategieën worden opgenomen. Dit is een verplichting en een voorwaarde voor een doeltreffend en rechtvaardig gezondheidsbeleid.

 

*WHO, cijfers 14 mars 2021
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753