NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Tweedehands, maar dan voor tanden? Dokters van de Wereld stelt dure tandzorg aan de kaak met absurde campagne

Brussel, 20 maart 2023 - Op de Dag van de Mondgezondheid stelt Dokters van de Wereld vast dat te veel mensen in België een tandartsbezoek niet kunnen betalen en noodgedwongen uitstellen. Dat observeert de ngo o.a. in haar 2 tandartskabinetten die uit noodzaak werden opgericht omdat de vraag naar betaalbare tandzorg zo groot is. Met Dented, een fictieve firma die kunstgebitten verkoopt op de tweedehandsmarkt, schetste de ngo afgelopen weken een  scenario waarbij tandzorg zo duur is dat mensen hun toevlucht nemen tot tweedehandstanden. Dokters van de Wereld koppelt de campagne aan een petitie met concrete voorstellen om onze tandzorg betaalbaar te maken.  

Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat slechts 54% van de Belgen regelmatig de tandarts bezoekt1. Financiële drempels spelen hierbij een grote factor, want wie arm is, is tot 70% meer geneigd om drie opeenvolgende jaren niet naar de tandarts te gaan2. Geen enkele zorg die zo vaak wordt uitgesteld om financiële redenen dan tandzorg3. Dat ziet Dokters van de Wereld ook in haar 2 tandartskabinetten, die beiden kampen met een lange wachtlijst.

Tandartsfactuur: Belg betaalt (te) veel uit eigen zak

Kwalitatieve tandzorg is een basisrecht, maar recent onderzoek in België toont aan dat dit recht het gedrang komt: “We stevenen af op een tandzorg aan twee snelheden, waarbij de beste zorgkwaliteit enkel is weggelegd voor zij die het kunnen betalen”, vertelt Dokters van de Wereld. “Het out-of-pocket-deel, het stuk van de rekening dat de patiënt uiteindelijk zelf betaalt na tussenkomst van het ziekenfonds, is bijvoorbeeld erg  groot in België. De Belg betaalt hier gemiddeld 57% van de tandartsrekening uit eigen zak. In Nederland of Duitsland is dat slechts tussen 20 en 25%1.”

Essentiële ingrepen niet of te weinig  terugbetaald

Bovendien worden sommige essentiële zorgen, technieken of materialen niet gedekt door de zorgverzekering. “Het plaatsen van kronen is bijvoorbeeld volledig voor de rekening van de patiënt, omdat dit als een esthetische keuze wordt beschouwd. Voor een beugel van 5.000 euro betaalt het ziekenfonds amper 500 euro terug. Een uitneembare prothese wordt na het 50ste levensjaar dan weer wel vergoed, maar wie kiest nog voor een kunstgebit wanneer kronen een beter alternatief bieden?”, getuigt Suleiman Juneidi, vrijwillig tandarts bij Dokters van de Wereld.

Te weinig geconventioneerde tandartsen

Er heerst in ons land een systematisch tekort aan geconventioneerde tandartsen. “Slechts 60% van de Belgische tandartsen in ons land houdt zich aan de afgesproken tarieven. In Vlaanderen is de situatie nog slechter: in Antwerpen bvb, houdt minder dan de helft zich aan de tarieven. Hierdoor wordt het nog moeilijker om een betaalbare tandarts te vinden en loopt het zorguitstel bij kwetsbare groepen verder op.

Gebrek aan transparantie.

Bovendien draagt het gebrek aan transparantie over het kostenplaatje verder bij aan zorguitstel. De modale Belg beschikt over onvoldoende informatie over de tarieven van tandartsen. Tandartsen zijn momenteel weliswaar verplicht om in de wachtzaal kenbaar te maken of ze geconventioneerd zijn, maar verder heeft de patiënt vaak amper zicht op wat een bepaalde ingreep of consultatie zal kosten.”

Dan maar tweedehands?

Vanuit deze vaststellingen creëerde Dokters van de Wereld Dented, een fictief tweedehandsplatform voor tanden en gebitten. Online verschenen ads voor tweedehands gebitten en kronen aan een schappelijke prijs. Dit absurde scenario lijkt voor de meesten onder ons hilarisch, maar voor wie zich geen kwalitatieve tandzorg kan veroorloven, is dit scenario een stuk minder onrealistisch.  

Petitie

Daarom lanceert Dokters van de Wereld  een petitie met concrete eisen voor toegankelijkere tandzorg:

  • De uitwerking van een beleid dat tandartsen stimuleert zich te conventioneren en zo de toegang tot tandzorg te vergroten ;
  • Een betere terugbetaling van bepaalde essentiële ingrepen die nu buiten de zorgverzekering vallen ;
  • Informatieplicht over de tarieven, een gedetailleerd kostenplaatje en de  status van conventionaliteit, vanaf het moment van afspraak.

Deze campagne werd mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met het Agentschap Becoming

Wie wenst bij te dragen aan een meer betaalbare, toegankelijke en transparante tandzorg voor iedereen, kan de petitie van Dokters van de Wereld ondertekenen hier: https://doktersvandewereld.be/dented-is-fake-petitie

1KCE. DE PERFORMANTIE VAN HET BELGISCHE GEZONDHEIDSSYSTEEM – RAPPORT 2019, p. 58

2(Studie: Ongelijk in gezondheid, CM, 2022)

3Accord_dento_mutualiste_2022_2023.pdf (odonto.be)

 

Pers : Muriel Gonçalves 0487 243367

© Olivier Papegnies/Dokters van de Wereld 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753