Toenemende onveiligheid en instabiliteit in Mali: Dokters van de Wereld zet activiteiten tijdelijk stop

Tussen eind juli en begin augustus 2019 werden hulporganisaties in de regio Menaka (Mali) geconfronteerd met 7 incidenten van overvallen, inbraken met geweld, intimidatie en diefstal.  Dokters van de Wereld ziet zich daarom verplicht om de lopende activiteiten in Menaka en het personeel en partners te beschermen en de activiteiten tijdelijk op te schorten. 

"Met gemiddeld 6 incidenten per maand wordt de situatie kritiek en bereiken we de grens van wat aanvaardbaar is in termen van risico’s voor ons personeel. We zetten ons in voor de bevolking maar zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers. Het huidige onveiligheidsklimaat leidt ertoe dat we niet meer normaal kunnen werken: onze mobiele teams worden op continue basis geconfronteerd met operationele dillema’s, hoe en of we überhaupt kunnen werken in plaats van ons te kunnen wijden aan de noden van de bevolking.”  Vertelt Angeliki Dimou uit, algemeen coördinator van Dokters van de Wereld vanuit Mali.

De onveiligheid heeft een directe impact op de gezondheid en toegang tot zorg van de bevolking: “Het leven van de bewoners wordt momenteel volledig bepaald door het onveilgheidsklimaat.  Net als wijj zijn de burgers bang om beroofd, overvallen of aangevallen te worden. De situatie zorgt voor een verminderde mobiliteit waardoor de bevolking niet meer tot aan de basisdiensten zoals zorgcentra raakt en hun leven in gevaar komt.

Dokters van de Wereld zal nu een analyse maken van de situatie en de missie reorganiseren met het oog een herstart van de activiteiten.  

consulations mobiles mdm mali

Met 35 zorgcentra in Gao en 22 zorgstructuren in Menaka is Dokters van de Wereld de facto de belangrijkste zorgverstrekker in beide regio’s.    Naast post- en prenatale zorg voerden we afgelopen jaar in beide regio’s 211.767 eerstelijnsconsultaties uit, screenden en behandelden we 5.869 (ernstig) ondervoede kinderen en ondernamen we grootschalige vaccinatiecampagnes: zo werden 199.272 kinderen jonger dan vijf gevaccineerd tegen polio. Daarnaast zetten we ook mobiele teams in die naar ver afgelegen gebieden trekken om ook daar mensen te bereiken die onze zorg nodig hebben. Meer info hier

Mali wordt al sinds 2012 geteisterd door gewapende groepen die opereren in uitgestrekte, dunbevolkte en verarmde gebieden. In 2018 vonden tot vier keer meer gewelddadige incidenten dan op het hoogtepunt van de crisis in 2013. Het toegenomen geweld heeft ervoor gezorgd dat het aantal intern ontheemden in het land opliep tot meer dan 120.000.

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753