Mensen in noodsituaties

Terreinmedewerkers getuigen vanuit Gaza over de verwoestende impact van het geweld: “Wanneer zal de Internationale Gemeenschap ingrijpen?”

Dokters van de Wereld – al 25 jaar actief in de Gazastrook- veroordeelt het toenemend geweld tegen burgers, gezondheidscentra en zorgmedewerkers en vraagt zich af wanneer de Internationale Gemeenschap het disproportionele geweld vanuit Israël expliciet zal veroordelen. In totaal vielen er nu al minstens 188 Palestijnse en 10 Israëlische doden.

 

Medische hulpverlening in Oost-Jeruzalem wordt steeds moeilijker: een verzoek om extra ambulances van de Westelijke Jordaanoever naar Oost-Jeruzalem over te brengen werd naar verluidt door de Israëlische autoriteiten afgewezen, en de toegang van paramedici tot de gewonden werd verhinderd of vertraagd. Bij een aantal incidenten werden paramedici van de Palestijnse Rode Halve Maan aangevallen met traangas en riotkogels, waarbij twee ambulances werden beschadigd. Eergisteren nog werd een gezondheidscentrum van Artsen zonder grenzen beschadigd door een bombardement.

Terreinmedewerkers van Dokters van de Wereld getuigen vanuit de Gazastrook over de dramatische gevolgen van de aanvallen en vraagt een krachtdadigere houding vanuit de Internationale Gemeenschap: "Oproepen tot "de-escalatie" volstaan niet, de internationale gemeenschap moet de machtsongelijkheid, het buitensporig gebruik van geweld en de schendingen van het internationaal recht erkennen en aanpakken, en duidelijke en concrete stappen ondernemen om de Palestijnen te beschermen.”,  vertelt Willy Bergogne, algemeen coördinator van Dokters van de Wereld vanuit Gaza

Verwoesting, gewonden en ontheemde mensen. Dat is wat het Israëlische bombardement op de woontoren Al-Sousi midden in Gaza-City heeft aangericht. De foto toont mensen die proberen een oude en gehandicapte man te evacueren uit het gebied dat werd gebombardeerd
Verwoesting, gewonden en ontheemde mensen. Dat is wat het Israëlische bombardement op de woontoren Al-Sousi midden in Gaza-City heeft aangericht. De foto toont mensen die proberen een oude en gehandicapte man te evacueren uit het gebied dat werd gebombardeerd  (c) Motaz Azaiza

 

Dokters van de Wereld Frankrijk is al 25 jaar operationeel in de Gazastrook: we helpen zorgstructuren met de coördinatie van noodinterventies, leveren urgentiemateriaal en leiden personeel op rond spoedeisende hulp.  Daarnaast bieden we psychologische hulp aan (getraumatiseerde) Palestijnen.   

“Onze teams zien al jaren elke dag de gevolgen van de mensenrechtenschendingen en het leven onder de constante dreiging van de vernietiging van  huizen en uitzettingen van de Palestijnse gemeenschap in Oost-Jeruzalem. Kinderen en onschuldige burgers mogen niet de dupe worden van een conflict waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn", aldus Willy Bergogne. "Burgers en kinderen als doelwit gebruiken is een ernstige schending van het internationaal recht en moet door de internationale gemeenschap worden onderzocht. De huidige blokkade van Gaza heeft een verwoestend effect op de kinderen en straft hen collectief voor misdaden die zij niet hebben begaan.”

Dokters van de Wereld roept de internationale gemeenschap op dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan Israëls schendingen van het internationaal recht. De organisatie eist dat alle pogingen om Palestijnen uit hun huizen te verdrijven onmiddellijk worden stopgezet, dat het buitensporig geweld tegen demonstranten, gezondheidswerkers en kinderen wordt stopgezet en dat de toegang van gezondheidswerkers tot de gewonden wordt gewaarborgd.

 

Foto's : Motaz Azaiza

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753