NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Mensen onderweg of op de vlucht

PLEIDOOI VOOR DE GELIJKE BEHANDELING VAN ALLE VLUCHTELINGEN

Naar aanleiding van WERELDVLUCHTELINGENDAG, vraagt Dokters van de Wereld een gelijke opvang voor alle asielzoekers en vluchtelingen, in overeenstemming met de gangbare normen inzake mensenrechten.

In het licht van de aanhoudende vluchtelingenstroom die op gang kwam na de invasie van Oekraïne, vraagt Dokters van de Wereld aan alle regeringen van ons land om alle asielzoekers en vluchtelingen onverwijld op te vangen, in overeenstemming met de internationale normen ter zake, ongeacht hun herkomst en zonder discriminatie.

Dokters van de Wereld zet zich niet alleen in voor het universele recht op gezondheid, maar voor alle fundamentele mensenrechten. Wij steunen dan ook voluit de lopende opvanginitiatieven ten voordele van Oekraïense vluchtelingen. Wij verwelkomen de mobilisatie van zowel publieke als private actoren en de wetswijzigingen om de toegang tot fundamentele diensten en rechten zoals gezondheidszorg, een verblijfsstatuut, bewegingsvrijheid, een werkvergunning en onderwijs te verbeteren. De toepassing van deze fundamentele mensenrechten is van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van Oekraïners op de vlucht.

Dit zou uiteraard moeten gelden voor alle asielzoekers en vluchtelingen in ons land. De werkelijkheid is helaas anders. Vluchtelingen uit andere landen, of derdelanders en staatlozen uit Oekraïne, genieten hoegenaamd niet van dezelfde rechtsbescherming als hun Oekraïense lotgenoten. Regeringen moeten nu tonen dat zij geen onderscheid maken tussen mensen in nood, op grond van afkomst, geslacht, religie of huidskleur. Er mag onder geen beding gediscrimineerd worden tussen mensen die internationale bescherming zoeken. Het non-discriminatie beginsel zoals  vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en het Vluchtelingenverdrag van 1951, verbiedt uitdrukkelijk discriminatie tussen vluchtelingen op grond van ras, religie of land van herkomst.

Wij roepen daarom onze regeringen op om te zorgen voor een niet-discriminerende toegang tot grondrechten voor alle vluchtelingen in ons land. Laten wij van de snelle en solidaire opvang van Oekraïners het nieuwe standaard maken voor de opvang van alle vluchtelingen.

 

Foto : © Olmo Calvo

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753