Mensen in noodsituaties

Mozambique : hulpverleners aangekomen, hulpgoederen onderweg

Mozambique werd in de nacht van 14 op 15 maart getroffen door de orkaan Idai. Volgens de regering is dit de grootste humanitaire ramp die het land ooit heeft meegemaakt. “Zorgsystemen- en centra liggen plat of bestaan gewoon niet meer.”  Dokters van de Wereld waarschuwt voor outbreaks  van cholera of  bijvoorbeeld tyfus door gebrek aan veilig drinkwater.  “Daarnaast is het ook opletten voor malaria door de verspreiding van muggen”, vertelt Stephane Heymans, Directeur Operaties van Dokters van de Wereld.

Urgentieteams met artsen, logistieke medewerkers en apothekers van Dokters van de Wereld zijn intussen aangekomen in Maputo en onderweg naar Beira.  Een vliegtuig van Dokters van de Wereld met hulpgoederen vertrekt morgen vanuit Parijs: “Die hulpgoederen bestaan ondermeer uit 10.000 eerstehulpkits (bedden, tenten, medisch materiaal…), een apotheekstock met 25 essentiële medicijnen (paracetamol, antibiotica, …), cholerakits, muggennetten, opblaasbare watersilo’s en tenten die kunnen dienen als veldhospitaal.” verduidelijkt Stéphane Heymans, Directeur Operaties bij Dokters van de Wereld

Dit soort natuurrampen zullen de komende jaren in kracht en hoeveelheid toenemen.  Deze orkaan is nog maar eens een voorbeeld van de onmiddellijke noodzaak van een krachtig klimaatbeleid

Een ander team van vrijwillige apothekers van Dokters van de Wereld heeft zich intussen gevoegd bij de hulpverleningsmissie van het Internationale Rode Kruis: “Samenwerking is in dit soort situaties cruciaal.” Vertelt Stephane Heymans “Onze apothekers zullen instaan voor de coördinatie van de apotheek en zo de Rode Kruis-medewerkers ondersteunen.” Dokters van de Wereld werkt trouwens nauw samen met het Ministerie van Gezondheid voor de hulpcoördinatie.  

Op dit moment zijn naar schatting meer dan 400 mensen omgekomen. Het aantal doden kan nog oplopen tot 1.000.  Zo’n 110.000 mensen verblijven momenteel in opvangkampen. “Dit soort natuurrampen zullen de komende jaren in kracht en hoeveelheid toenemen.  Deze orkaan is nog maar eens een voorbeeld van de onmiddellijke noodzaak van een krachtig klimaatbeleid.”  Besluit Heymans

Ik doe een gift

Met 15 euro

help je 14 slachtoffers met eerste-hulpkits
Help Mozambique

Met 50 euro

financier je een watersilo met schoon & drinkbaar water

Met 100 euro

kunnen onze teams adequaat de getroffen bevolking helpen

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753