NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Mensen in noodsituaties

MILJOENEN SYRIËRS DREIGEN AFGESLOTEN TE WORDEN VAN NOODHULP

Het leven van miljoenen Syriërs hangt af van de cruciale beslissing van de VN-Veiligheidsraad op 10 juli 2022. Dan beslist de Veiligheidsraad of de laatste grensovergang met Turkije openblijft voor voedselhulp, essentiële medicijnen en andere humanitaire basisgoederen. Dokters van de Wereld roept de Veiligheidsraad op de grens open te houden.

Ernstige droogte, stijgende voedselprijzen en elf jaar oorlog zorgen ervoor dat Syrië in kritieke toestand verkeert. Meer dan vier miljoen Syriërs in het noordwesten zijn afhankelijk van voedselhulp, essentiële medicijnen en humanitaire basisgoederen. “Het is ongelofelijk dat het openhouden van deze grensovergang überhaupt ter discussie staat. Het leven van miljoenen mensen hangt ervan af”, zegt Hakan Bilgin, voorzitter van Dokters van de Wereld Turkije.

Toegang tot gezondheidszorg

Deze grensovergang is essentieel voor de levering van medische benodigdheden. Die zijn van cruciaal belang voor de bevolking in het noordwesten van Syrië. Daar leven alleen al 2,8 miljoen ontheemden in kampen of informele nederzettingen zonder adequate gezondheidszorg. Zelfs nu al kunnen de meeste essentiële geneesmiddelen en vaccins niet door ngo’s over deze grens worden verkregen zonder hulp van de Verenigde Naties (VN), omdat gezondheidswerkers doelwit van aanvallen zijn. Door de gevolgen van de oorlog is de toegang tot gezondheidszorg in Syrië al bijzonder slecht. Als de grensovergang sluit, wordt de situatie onhoudbaar.

Voedselhulp stopt

Alleen al het Wereldvoedselprogramma (WFP) voorziet maandelijks 1,4 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië. Als de grensovergang niet openblijft, zullen deze voorraden slechts voldoende zijn tot september 2022. Daarna zullen een miljoen mensen zonder voedselhulp zitten. Vorig jaar zijn via de grensovergang bij Bab al-Hawa meer dan 9.500 vrachtwagens Syrië binnengereden met voedselhulp, medicijnen en goederen om in dringende behoeften te voorzien.

Wegvallen ngo’s

Als de Veiligheidsraad niet besluit de grens open te houden, mag de VN ook niet langer ngo’s financieel ondersteunen via het UN Syrian Cross-Border Humanitarian Fund (SCHF). Syrische humanitaire ngo’s die niet door de Syrische regering zijn gemachtigd, verliezen dan toegang tot dit fonds, waarvan zij sterk afhankelijk zijn.

Van vier grensovergangen naar één

Sinds de goedkeuring van Resolutie 2165 door de Veiligheidsraad in 2014 hebben miljoenen mensen in het noordwesten van Syrië humanitaire hulp kunnen ontvangen, gecoördineerd door de Verenigde Naties. Deze resolutie maakte vier grensovergangen mogelijk, waarvan sinds 2020 nog maar één over is: de Bab al-Hawa-grensovergang tussen Turkije en de provincie Idlib in Syrië. Deze grensovergang is dus belangrijker dan ooit voor humanitaire hulp. De stijgende voedselprijzen, de ergste droogte in zeven decennia en de aanhoudende oorlog heeft een zeer negatieve impact op de voedselzekerheid in het hele land.

Grenssluitingen schenden internationaal recht

Het mogelijk sluiten van grenzen en grensovergangen is in strijd met humanitaire principes en internationaal humanitair recht. Na elf jaar oorlog is het aantal Syriërs dat afhankelijk is van externe humanitaire hulp op het hoogste niveau: 14,6 miljoen, waaronder 5,5 miljoen kinderen. In het noordwesten van Syrië staat dit groeiende aantal nu op 4,1 miljoen. Dat is 700.000 meer mensen dan vorig jaar. Médecins du Monde / Dokters van de Wereld roept de Veiligheidsraad op de humanitaire toegang tot Syrië veilig te stellen.

Wat doen wij in Syrië

Dokters van de Wereld werkt sinds 2008 aan toegang tot gezondheidszorg (vooral eerstelijnszorg) in de provincie Aleppo, in samenwerking met de Syrische Arabische Rode Halve Maan (SARC). Met het uitbreken van de oorlog zijn we ons nog meer gaan richten op de meest fundamentele gezondheidzorg van de bevolking. Een complexe opgave vanwege de grote zorgbehoefte van de bevolking en de directe aanvallen op gezondheidspersoneel en medische faciliteiten. We werken samen met lokale organisaties in Syrië en in nabijgelegen landen voor hulp aan Syrische vluchtelingen.

Foto: Dünya Doktorları/Médecins du Monde Turkey

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753