NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Migratie

Met handboeien bij de dokter? Dokters van de Wereld verzet zich tegen verplichte medische onderzoeken in nieuw wetsontwerp rond terugkeerbeleid

Persbericht


Dokters van de Wereld tekent verzet aan tegen het wetsontwerp rond het terugkeerbeleid van staatssecretaris Nicole de Moor

Teken nu de petitie om uw verzet tegen deze gedwongen medische onderzoeken kenbaar te maken.

 

Het voorstel staat op woensdag 22 november opnieuw op de agenda en bevat een reeks maatregelen om uitwijzingen vlotter te laten verlopen. Zo wordt o.a een medewerkingsplicht ingevoerd waarbij mensen zonder verblijfsvergunning of asielzoekers onderworpen worden aan verplichte medische onderzoeken. Vervolgens zouden de onderzoeksresultaten worden doorgespeeld aan de overheid.Wie deze medische onderzoeken weigert, kan daar met harde hand toe worden verplicht (met behulp van fysieke dwangmiddelen, armklem, hand- en/of voetboeien).

Als verstrekker van gezondheidszorg aan personen zonder verblijfsvergunning en asielzoekers in België verzet Dokters van de Wereld zich uitdrukkelijk tegen deze gedwongen medische onderzoeken.

  • Een verplicht medisch onderzoek druist tegen de belangen van de patiënt in en is in strijd is met alle ethische beginselen en de medische deontologie. De wet op patiëntenrechten, de medische deontologische code en de artseneed geven elke patiënt de vrijheid om een medisch onderzoek te aanvaarden of te weigeren. Respect voor de autonomie en de waardigheid van de patiënt vormen de basis van de relatie tussen arts en patiënt. Het is  evident  dat aan dit beginsel niet kan worden getornd.
  • Dokters van de Wereld beschouwt het gebruik van fysieke dwang om een patiënt te onderzoeken onethisch maar ook ondoeltreffend, omdat de resultaten minder betrouwbaar zijn dan wanneer een patiënt effectief meewerkt.
  • Daarnaast bestaat het risico op fysieke en psychische schade. Een medische handeling onder dwang tast de fysieke integriteit van de patiënt aan, kan een psychische weerslag hebben en de gezondheid van de patiënt ondermijnen.
  • Dergelijke wetten dreigen het wantrouwen van  patiënten ten opzichte van zorgverleners te voeden en is bovendien in strijd is met het Europees verdrag van de rechten van de mens dat de vertrouwelijkheid van medische gegevens expliciet onderschrijft.  
  • En tot slot is het belangrijk op te merken dat medische gegevens vertrouwelijk zijn en niet zonder toestemming van de patiënt aan derden mogen worden doorgegeven.

 

Dokters van de Wereld tekent omwille van al deze redenen dan ook fel verzet aan tegen dit wetsontwerp.

 

 

 

 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753