Medisch winterplan: Dokters van de Wereld trekt naar de leefwereld van daklozen met medische hulp

De winter staat voor de deur: (ook) voor daklozen betekent dit een verhoogd risico op infecties aan de luchtwegen, griep, huidaandoeningen en gewrichtsproblemen. Omdat dakloze mensen moeilijkheden ondervinden om aansluiting te vinden tot de reguliere zorg, trekt Dokters van de Wereld deze winter naar de leefwereld van daklozen met een laagdrempelig medisch aanbod in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Mobiele teams van artsen & verpleegkundigen verlenen medische zorg aan daklozen.

In Brussel is Dokters van de Wereld deze winter actief in de 4 Brusselse nachtopvangcentra voor daklozen:  vrijwillige teams met minstens 70 verpleegkundigen, artsen en  onthaalmedewerkers trekken s’avonds naar de winteropvang om er medische en paramedische zorg te verlenen aan de dakloze mensen die er overnachten.

In Antwerpen bieden de teams van Dokters van de Wereld sociale en medische ondersteuning aan de verschillende  actieve daklozenorganisaties & aan de kust heeft Dokters van de Wereld zorgantennes opgezet in het Brugs en Oostends CAW-inloopcentrum: “In die antennes kunnen  daklozen het hele jaar door terecht voor medische zorg bij onze vrijwillige artsen en verpleegkundigen.”, vertelt Alexis Andries, Directeur Vlaanderen.

Mobiele zorgbussen trekken naar daklozen aan stations, op straat & in kraakpanden

Ondanks de extra winteropvang blijven elk jaar heel wat daklozen op straat achter.  Zij kunnen terecht in mobiele zorgbussen van Dokters van de Wereld in Brussel, Charleroi  & Colfontaine.  “Elke medibus is  bemand met verpleegkundigen, onthaalmedewerkers en zoekteams die in de (metro)stations en op straat op zoek gaan naar daklozen in nood.   Zij kunnen op de bus binnenstappen voor  paramedische zorg, zoals bijvoorbeeld wondverzorging of eerste medische hulp.  We delen er ook warme drankjes en winterkledij uit, zoals handschoenen, mutsen en sjaals (zie oproep “winterkledij gezocht”).  Wie extra medische hulp nodig heeft, wordt begeleid naar onze vaste zorgcentra en partnerorganisaties.”

Momenteel is het voor daklozen een huzarenwerk om aan medische zorg te raken in het gewone systeem & moeten ze bijvoorbeeld aan onmogelijke eisen voldoen, zoals het voorleggen van een adres

Pilootproject: vaccinatieteams trekken naar de leefwereld van daklozen  

Daklozen die onder één dak verblijven in de daklozencentra behoren tot de doelgroep voor griepvaccinatie. “Veel daklozen hebben chronische aandoeningen waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor de kwalijke gevolgen van griepinfecties. Door zichzelf en de andere daklozen in de centra te vaccineren, beschermen we hen voor deze complicaties.” Vertelt Ine Vanden Bussche, Medisch coördinator bij Dokters van de Wereld. 

Dokters van de Wereld start in Brussel daarom met een griepvaccinatiecampagne voor daklozen: “Tot  eind december trekken mobiele vaccinatieteams naar sociale restaurants en opvangcentra voor daklozen.  Daar kunnen daklozen zich gratis laten vaccineren door een arts van Dokters van de Wereld.   We zetten ook onze mobiele zorgbus in: die zal trekken naar het Brusselse Zuidstation om  daklozen ter plekke te vaccineren.”  

Ook ziekenhuizen zetten deur open voor dakloze patiënten

De teams in de winteropvang, antennes & zorgbussen bestaan uit huisartsen en verpleegkundigen. Maar  sommige van de dakloze patiënten hebben nood aan hulp van een specialist, zoals een cardioloog of een pneumoloog. “Daarom werkt Dokters van de Wereld samen met verschillende Vlaamse & Brusselse  ziekenhuizen: zij zetten hun deuren open voor  kwetsbare patiënten die gespecialiseerde medische hulp nodig hebben. Hun hulp is van onschatbare waarde.”

Daklozen zijn ook buiten de wintermaanden ziek...

...Daarom wijst Dokters van de Wereld  op de nood aan een structureel beleid, dat inzet  op het daadwerkelijk verminderen van de thuisloosheid:  we kijken dan naar het verlengen van de opvangstructuren en  initiatieven zoals Housing First of begeleiding van daklozen richting een nieuwe thuis vanuit de winteropvang.

Ook qua medische en psychische zorg hamert Dokters van de Wereld op de nood aan zorgcontinuïteit: “Nu gebeurt het nog te vaak dat daklozen na de sluiting van de winteropvang opnieuw van  de radar verdwijnen en niet meer tot bij onze artsen geraken.” 

Dokters van de Wereld pleit daarom enerzijds voor meer permanente ziekenboegen en anderzijds voor een administratieve vereenvoudiging voor daklozen om aan zorg te raken. “Momenteel is het voor daklozen een huzarenwerk om aan medische zorg te raken in het gewone systeem & moeten ze bijvoorbeeld aan onmogelijke eisen voldoen, zoals het voorleggen van een adres.  Een inclusief zorgsysteem waarbij ook daklozen vlot toegang krijgen tot de zorg, zou heel wat medische ellende voorkomen.”

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753