NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Gaza
Noodsituaties en crisissen

Israël-Palestina: gezondheid en levens van duizenden burgers in gevaar door het conflict

Naar aanleiding van de oorlogsverklaring roept Dokters van de Wereld,  sinds 1994 aanwezig  in de bezette Palestijnse gebieden, op tot respect voor de mensenrechten en de onvoorwaardelijke bescherming van de humanitaire medewerkers die in de getroffen zones werken, in overeenstemming met het internationaal humanitair recht.
 

"In Gaza is de situatie kritiek. De stroomonderbrekingen treffen ziekenhuizen die nu moeten terugvallen op noodgeneratoren. De onveiligheid verhindert de toegang tot gezondheidszorg omdat het zorgpersoneel en de patiënten niet meer tot in de zorgcentra raken", zo getuigt Hortense Devalière, programmaverantwoordelijke voor Palestina (Dokters van de Wereld Zwitserland)

Dokters van de Wereld is sinds 1994 actief in de bezette Palestijnse gebieden en roept zowel de Israëlische als Palestijnse autoriteiten op om het internationaal humanitair recht te respecteren en toe te passen in een context van escalerend geweld op beide grondgebieden.  Aan Israëlische kant werden tot nu toe 900 doden en 2600 gewonden geteld.  Aan Palestijnse kant gaat het naar schatting over meer dan 770 doden en 4100 gewonden. 

De situatie op de Westelijke Jordaanoever is intussen zeer precair en gespannen te noemen. Dokters van de Wereld slaat vanop het terrein alarm over de kritieke situatie van de bevolking in de bezette Palestijnse gebieden. Het leven en de gezondheid van honderdduizenden mensen staan op het spel in wat nu al wordt beschouwd als het dodelijkste jaar voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever sinds de VN in 2005 begon met het bijhouden van registers.

Respect voor het internationaal humanitair recht

Als internationale humanitaire organisatie vragen we dat de humanitaire toegang, de gezondheidszorgmedische evacuaties en de toegang tot ziekenhuizen wordt gerespecteerd. Hetzelfde geldt voor de bescherming van burgers,  gezondheidswerkers en hulpverleners, in volledige overeenstemming met het internationaal humanitair recht.

Volgens het Verdrag van Genève hebben de bezettende machten de plicht erop toe te zien dat de medische noden van de burgerbevolking in de bezette grondgebieden niet in het gedrang komen.

De humanitaire organisatie roept de Israëlische regering dan ook op om de humanitaire toegang te respecteren in zones waar burgers worden aangevallen. Deze toegang is essentieel bij de aanvoer van medisch materiaal, de doorgang van medische teams en de evacuatie van patiënten die medische zorg nodig hebben buiten de Gazastrook.

Na de aankondiging van een totale blokkade van de Gazastrook door Israël zal de toevoer van elektriciteit, voedsel en brandstof  worden afgesneden.  Daarom dringt Dokters van de Wereld erop aan dat de Palestijnse bevolking toegang blijft krijgen tot alle basisgoederen, in volledige overeenstemming met het internationaal humanitair recht.

De organisatie vraagt ook de vrijlating van de gegijzelde burgers door de milities van Hamas en de stopzetting van de vijandelijkheden tegen de Israëlische bevolking.

Dokters van de Wereld herinnert er aan dat de Palestijnse bevolking voor haar essentiële noden grotendeels aangewezen is op internationale humanitaire hulp. Een opschorting daarvan zou de al extreme kwetsbaarheid van de bevolking nog verergeren. 

Dokters van de Wereld  is uiterst bezorgd over de impact van het conflict op de gezondheid  van de burgerbevolking en de toenemende druk op het zorgsysteem.  
Door de Palestijnse bezetting en de blokkade van Gaza, bevindt de Gazastrook zich al meer dan 16 jaar in een aanslepende crisis. De bevolking van Gaza was in het verleden al meerdere keren het slachtoffer van militaire escalaties (2007, 2012, 2014, 2021 en 2023).

Dokters van de Wereld in Palestina

Dokters van de Wereld is sinds 1994 aanwezig in Palestina en  sinds 2019 ook actief in de Gazastrook.

  • De teams zorgen ervoor dat burgers toegang krijgen tot  mentale en psychosociale gezondheidszorg.
  • Daarnaast versterken ze de capaciteit van zorgcentra en het medisch personeel en biedt ze noodhulp. 
  • In coördinatie met verschillende overheden en de civil society zorgen we ten slotte voor de opleiding van lokaal medisch personeel, de levering van medisch materiaal en de het aanvoeren van medicijnen, in het bijzonder op het gebied van orthopedische en traumatologische chirurgie.

 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753