Mensen in noodsituaties

Gezamenlijke verklaring over het staakt-het-vuren in Gaza

De delegaties van Dokters van de Wereld die actief zijn in de bezette Palestijnse Gebieden zijn opgelucht met de aankondiging van een staakt-het-vuren in de meest recente escalatie van geweld in Gaza, maar waarschuwen voor de verergerende humanitaire crisis die onmiddellijk moet worden aangepakt. Zelfs vóór deze laatste golf van geweld leefden de Palestijnen in Gaza reeds met een vrijwel volledige beperking van hun bewegingsvrijheid, met amper vier tot acht uur elektriciteit per dag en watervoorraden waarvan 96 % ondrinkbaar is.

 

Tussen 7 en 20 mei zijn er al aanzienlijk veel dodelijke slachtoffers en gewonden gevallen in Gaza: 275 doden, onder wie 69 kinderen, en 8.538 gewonden. Ook in Israël zijn twaalf mensen om het leven gekomen door raketaanvallen vanuit Gaza. Dokters van de Wereld roept de internationale gemeenschap op om volgens de voorschriften van het internationaal recht een onderzoek in te stellen naar het uitkiezen van burgers als doelwit.

Gezondheidszorg op de rand van de afgrond

In Gaza zijn al minstens dertig zorgvoorzieningen beschadigd en gedeeltelijk of bijna volledig verwoest. Dat geldt onder meer voor de Hala Al Shawa-kliniek voor eerstelijnszorg en het centrale testlaboratorium voor COVID-19 in de Rimal-kliniek in Gaza-Stad. Ook water- en sanitaire voorzieningen zijn getroffen. De ontheemding van om en bij de 91.000 personen heeft de volksgezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 nog verder verergerd. Dokters van de Wereld is actief in de bestrijding van de COVID-19-pandemie in Gaza en is zich zeer goed bewust van de imminente dreiging die deze pandemie betekent voor het herstel en het welzijn van de bevolking.

Het voorheen al kwetsbare zorgsysteem in Gaza wordt nu geconfronteerd met levensbedreigende tekorten aan geneesmiddelen, water en elektriciteit. Ernstige obstakels belemmeren voortdurend de toegang in en uit de Gazastrook. Hierdoor wordt het voor humanitaire hulpverleners, lokale organisaties en het ministerie van Volksgezondheid nog moeilijker om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking en vitale hulp te bieden.

Dokters van de Wereld wil ook zijn solidariteit betuigen met collega’s en partners in de gezondheidszorg in Gaza, die in moeilijke en uitzichtloze omstandigheden zorg zijn blijven verlenen. Sinds het begin van de escalatie zijn vijf medische hulpverleners om het leven gekomen en wij betuigen dan ook onze oprechte deelneming aan hun dierbaren.

Impact op de geestelijke gezondheid

De gevolgen van bombardementen voor het mentale welzijn zijn niet te onderschatten en zullen lang aanslepen. Kinderen van twaalf jaar en ouder hebben inmiddels hun vierde oorlog meegemaakt en leven reeds hun hele leven onder een uiterst restrictieve blokkade. Dokters van de Wereld zal met zijn noodhulp niet alleen de medische behoeften van de bevolking helpen lenigen, zoals het verstrekken van essentiële geneesmiddelen en het bestrijden van de COVID-19-pandemie, maar zal ook de zeer reële en ernstige behoeften op het vlak van geestelijke gezondheid van de Palestijnen in Gaza aanpakken.

Reële vooruitgang boeken

We mogen niet uit het oog verliezen dat een staakt-het-vuren geen einde maakt aan de blokkade of de bezetting. Zolang we de onderliggende oorzaken niet aanpakken, blijft de kans groot dat het geweld van de voorbije elf dagen weer oplaait.

Dokters van de Wereld vraagt de internationale gemeenschap niet te vergeten dat humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking geen alternatief zijn voor een reële betrokkenheid om de onderliggende oorzaken van de ongelijkheid in Gaza en de bezette Palestijnse Gebieden aan te pakken. Duurzame ontwikkeling kan alleen gedijen waar de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht niet voortdurend met de voeten worden getreden.

Een staakt-het-vuren mag slechts een eerste stap zijn. Meer dan ooit is het nu van vitaal belang dat derde staten ervoor ijveren dat Israël de blokkade van Gaza opheft en een einde maakt aan de bezetting.

 

In overeenstemming met de Health Cluster (Cluster Gezondheidszorg) in de bezette Palestijnse Gebieden vraagt Dokters van de Wereld:

  1. Een einde aan het geweld in de bezette Palestijnse Gebieden en ervoor te zorgen dat Palestijnen hun volledige rechten kunnen genieten, met inbegrip van hun recht op de hoogst haalbare zorgkwaliteit.
  2. Respect voor en de bescherming van de burgerbevolking en de gezondheidszorg, in overeenstemming met het internationaal recht. Zorgvoorzieningen mogen geen doelwit zijn.
  3. Humanitaire toegang tot de Gazastrook dringend mogelijk te maken, zodat essentiële medische voorraden kunnen worden binnengebracht, medische teams en humanitair personeel kunnen passeren en patiënten die gezondheidszorg nodig hebben de Gazastrook kunnen verlaten.
  4. Ondersteuning van het Palestijnse zorgsysteem met het oog op een doeltreffende humanitaire noodhulpactie en de instandhouding en versterking van essentiële gezondheidsdiensten. De Health Cluster doet een dringende oproep voor 11 miljoen dollar, zodat essentiële geneesmiddelen, voorraden en diensten de noodlijdenden in de bezette Palestijnse Gebieden kunnen bereiken.

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753