NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking te helpen aan voedsel, medische zorg en andere essentiële hulp.

 

IK DOE EEN GIFT

Vrouwen & Empowerment

Dokters van de Wereld maakt een vuist tegen Gender Gerelateerd Geweld (GGG)

Op 25 november 1960 werden de zusters Mirabel, die actie tegen de dictator Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek voerden, op brute wijze vermoord. Om deze drie toegewijde vrouwen te eren, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1999 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

 

Dokters van de Wereld engageert zich om te strijden tegen Gender Gerelateerd Geweld.  Eerst en vooral zorgen we ervoor dat we Gender integreren in al onze projecten, of die nu gericht zijn op bvb. daklozen, sekswerkers, vluchtelingen of crisissen.  Daarnaast bouwen we specifieke GGG-projecten op.  Ons doel: zorgen voor een betere detectie en opsporing en het verzorgen en begeleiden van de slachtoffers in onze projecten.

Ongelijkheid is een rode draad in dit verhaal. Hierbij houden we er rekening mee dat factoren zoals geslacht, ras, klasse of handicap zowel discriminatie als privileges teweegbrengt in onze samenleving. Het risico op GGG wordt groter  en wordt anders beleefd door factoren zoals geslacht, migratiestatus, handicap, het behoren tot een minderheidsgroep, etc. Onze aanpak zorgt ervoor dat de verscheidene identiteiten en ervaringen van de slachtoffers beter worden erkend

Dokters van de Wereld België wil er alles aan doen om alle slachtoffers van GGG op te sporen, te verzorgen en te begeleiden. Dit doen we door ons personeel en vrijwilligers op te leiden, zodat zij deze mensen en kunnen identificeren en te ondersteunen. Bovendien pleit DvdW België ervoor dat het Verdrag van Istanbul effectief wordt toegepast, zodat mensen met een migratiestatus of mensen die irregulier in België verblijven toegang krijgen tot ondersteunende diensten. Op lokaal niveau werken nauw samen met het Zorgcentrum Seksueel Geweld (ZSG) om slachtoffers medische, psychologische en juridische bijstand te bieden. Daarnaast zijn we rechtstreeks betrokken bij de strijd tegen mensenhandel.

 

Dokters van de Wereld werkt sinds 2015 samen met het Panzi-ziekenhuis in Congo. Daar ondersteunen we mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. We steunen het holistisch programma dat is opgezet door de Dr. Denis Mukwege Foundation van Dr. Mukwege, die in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede mocht ontvangen. De opvang van slachtoffers bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Een medische of  chirurgische fase
  • Psychologische ondersteuning
  • Sociale ondersteuning door een maatschappelijk werker die bij aankomst in het opvangcentrum aan ieder slachtoffer wordt toegewezen
  • Juridische bijstand voor iedereen die de dader(s) juridisch wilt laten vervolgen

Deze holistische benadering van de bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld omvat niet alleen noodhulp, maar ook sociaaleconomische re-integratie en psychosociale steun op lange termijn. Geschat wordt dat dat sinds de opening 50.000 slachtoffers van seksueel geweld in het Panzi-ziekenhuis zijn behandeld.

 

Dokters van de Wereld België werkt ook aan transversale projecten, zoals het REACH OUT-initiatief en gefinancierd is door de Europese Unie. Het doel van deze actie is om GGG tegen mensen in migratiesituaties te voorkomen en om de zorg voor slachtoffers te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd door Dokters van de Wereld in België, Nederland en Duitsland en door het Rode Kruis in Servië. De belangrijkste doelen van dit initiatief zijn:

  • De samenwerking te versterken tussen alle partijen die betrokken zijn bij GGG, migratie en gezondheid in het algemeen
  • Het opleiden van leden uit het maatschappelijk middenveld, de juridische gemeenschap en zorgverleners, zodat zij passende steun, diensten en informatie kunnen bieden aan migranten die slachtoffer zijn geworden van GGG.
  • Mensen in een migratiesituatie voorlichten over hun rechten en de toegang tot zorg
  • Het publiek bewustmaken van deze kwesties, zodat zij zich mee inzetten tegen problematiek rondom gendergelijkheid en migratie.

Al deze projecten bieden een bijdrage aan de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. Hoewel deze zestien dagen van campagne een uitgelezen kans is om je stem te verheffen tegen GGG, mogen we niet vergeten dat we nog op lange termijn betrokken moeten blijven bij deze kwestie. De strijd tegen gendergerelateerd geweld raakt ons allemaal: laten we samen in actie komen!

 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753