De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

Mali

Dokters van de Wereld in Menaka: De enige ngo die naar de meest afgelegen bevolkingsgroepen in de regio trekt

Sinds oktober 2012 steunt Dokters van de Wereld de bevolking in Menaka. Deze streek in Mali gaat gebukt onder instabiliteit, kampt met een erg kwetsbaar zorgsysteem en moet sinds kort ook de COVID-19-pandemie het hoofd zien te bieden. Onze teams zetten hun noodinterventie in deze afgelegen regio onvermoeibaar verder. We blijven er net zo lang actief als nodig en stellen alles in het werk om tot bij de bevolking te geraken.

Livraison de médicaments

 

Dokters van de Wereld is de enige ngo die zo ver van het administratieve centrum actief is, ondanks de instabiliteit in het land. We doorkruisen het hele gebied met mobiele klinieken. Zo konden we al verzorging bieden aan honderdduizenden personen. In het kader van curatieve consulten verzorgden we in 2019 meer dan 23.000 personen. In 2020 waren dat er meer dan 18.000.

"Telkens er een gevaar dreigt, verspreiden we bovendien gezondheidsboodschappen via de lokale radiozenders van Menaka. Onlangs nog gaven we zo preventietips in de strijd tegen COVID-19, in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten", vertelt Giuseppe Raffa, algemeen coördinator van de missie van Dokters van de Wereld België in Mali.

Het volstaat niet om te trekken naar personen zonder toegang tot zorg. Het is ook net zo cruciaal om de bestaande zorgstructuren te versterken.

Zonnepanelen, geneesmiddelen en hygiëne

In 2017 hebben we zeven zorgcentra gerenoveerd. In 2019 was het de beurt aan het zorgreferentiecentrum van Menaka. Het zorgcentrum werd uitgerust met zonnepanelen en een krachtige stroomgenerator.

Giuseppe Raffa: "Dokters van de Wereld leverde doorheen de jaren meermaals medisch en niet-medisch materiaal aan de zorgstructuren, naast hygiëne- en saneringsmiddelen. Van oktober 2019 tot april 2020 werd aan alle ondersteunde zorgstructuren samen voor 50.000 euro aan klein medisch en hygiënemateriaal geleverd."

Dokters van de Wereld is overigens al acht jaar de grootste leverancier van geneesmiddelen in het zorgreferentiecentrum en de gemeenschapscentra in de hele regio.

Er werd ook financiële steun uitgetrokken voor de algemene werkingskosten van verschillende gemeenschapscentra (26 in 2021), maar eveneens voor de huur van motoren in het kader van vaccinatie- en sensibiliseringscampagnes en voor begeleiders van zieken.

Volontaire distribuant des médicaments

Kwaliteitsvollere behandelingen

Zes jaar lang (van 2012 tot 2018) stelde Dokters van de Wereld een volledig team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals ter beschikking van het zorgreferentiecentrum.

In de strijd tegen moedersterfte boden onze teams verscheidene jaren lang opleidingen en financiële steun aan bijna 100 traditionele vroedvrouwen, zodat zij de zwangere en zogende vrouwen konden opvolgen en doorverwijzen naar de zorgcentra, maar ook opdat zij konden assisteren bij thuisbevallingen indien er geen andere opties waren.

Al verscheidene jaren worden de inspanningen van de zorgmedewerkers beloond met maandelijkse motivatiepremies in alle ondersteunde gemeenschapscentra.

 

In Menaka staan ook logistieke uitdagingen de toegang tot zorg in de weg

In de strijd tegen ondervoeding bij kinderen, een endemisch probleem in de regio, leverden we voedingssupplementen en hebben we actoren ingeschakeld voor voedingsprogramma's.

Om de talloze vaccinatiecampagnes van de Malinese autoriteiten te ondersteunen, waakte Dokters van de Wereld erover dat de hoofdarts van het district over voldoende logistieke en financiële middelen bleef beschikken.

 

In 2018 hebben de teams van Dokters van de wereld een vaccinatiecampagne tegen mazelen gesteund. Zo konden in de regio Menaka 4.270 kinderen van 0 tot 11 maanden oud gevaccineerd worden. In 2019 waren dat er 4.839. Dokters van de Wereld heeft daarnaast nog de koudeketen in de gezondheidscentra versterkt en de vaardigheden van de zorgverstrekkers aangescherpt. De vaccinatiestrategie werd dan weer herbekeken, om voortaan actief 'vergeten' kinderen op te sporen die nog nooit gevaccineerd werden. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij de mobiele klinieken, de gemeenschapswerkers en de opleidingen voor traditionele vroedvrouwen.

Vaccination d'un bébé

Dr. Keita Aboubacar, medisch adjunct-coördinator van de missie van Dokters van de Wereld België in Mali:

"Het vaccineren en verzorgen van de kinderen in Menaka vergt erg veel inspanningen van onze teams. De bevolking is bijzonder moeilijk bereikbaar, aangezien de mensen er erg verspreid leven over een uitgestrekt woestijngebied, waar geen enkele weg verhard is. Dat weerhield onze teams er echter niet van om honderden kilometers af te leggen onder een blakende zon en in een verzengende hitte. Het kwik stijgt er geregeld tot boven de 40 °C, terwijl aan het woestijnstof niet te ontsnappen valt. De vastberadenheid van onze teams de afgelopen acht jaar is verbluffend en bewonderenswaardig.

 

Samenwerking en financiering

"Het is belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te knopen met een groot aantal zorgverstrekkers: hoofdartsen in de districten die we financiële ondersteuning bieden voor de cruciale zorgactiviteiten, gemeenschapshoofden, het maatschappelijk middenveld, waaronder vrouwenverenigingen, andere gezondheidsactoren voor de bouw van nieuwe gemeenschapscentra of andere medische en niet-medische ngo's met relevante activiteiten. We zijn trots op onze samenwerkingen!" Giuseppe Raffa, algemeen coördinator van de missie van Dokters van de Wereld België in Mali.

Voor al deze interventies en steunactiviteiten kan Dokters van de Wereld rekenen op de waardevolle steun van financiële partners: ECHO, OFDA (tegenwoordig BHA), AFD en MAECD. In de voorbije acht jaar hebben zij samen meer dan 22 miljoen euro steun geboden voor de projecten. "Het is dankzij de steun en het vertrouwen van onze financiële partners dat we deze resultaten konden behalen", vertelt Giuseppe Raffa.

Public assistant à une conférence

Hoopvol de toekomst tegemoet

Vandaag lijkt de veiligheid enigszins te verbeteren. We kunnen opgelucht nieuwe artsen verwelkomen in het zorgreferentiecentrum, naast nieuwe actoren van onder meer VN-agentschappen en het ICRC (het Internationale Rode Kruiscomité). Dat sterkt ons in onze keuze voor het opzetten van gezamenlijke interventies.

Dr. Abdoullaye Coulibaly, verloskundige voor Dokters van de Wereld in Menaka:

"Verzorging bieden aan een bevolking van wie de noden steeds blijven toenemen, is een bijzonder zware taak. De mobilisering van deze nieuwe actoren schenkt ons hoop voor de bevolking in deze regio, die al lange tijd al onze energie vraagt en een bijzondere plaats in ons hart heeft gekregen."

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753