NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Gaza
Noodsituaties en crisissen

Dokters van de Wereld: evacuatie van 1,1 miljoen mensen in de Gazastrook volslagen onrealistisch

Brussel, 13 oktober 2023 - Dokters van de Wereld waarschuwt voor de humanitaire situatie in de Gazastrook en dringt bij Israël aan op een staakt-het-vuren zodat de burgerbevolking van Gaza in veiligheid gebracht kan worden.

Vannacht kreeg de bevolking van Gaza een waarschuwing van het Israëlische leger, met het bevel om het volledige noordelijke en centrale deel van de Gazastrook tegen 14.00 u. plaatselijke tijd op 13 oktober te evacueren, en hun toevlucht te zoeken in het zuiden.

Het is onredelijk, onrealistisch en bovendien gevaarlijk om te eisen dat 1,1 miljoen mensen in minder dan 24 uur worden geëvacueerd, temeer omdat het betrokken gebied voortdurend wordt gebombardeerd. Als deze bombardementen doorgaan, is elk evacuatiebevel onhaalbaar.

“Er zijn geen veilige plekken meer in Gaza. Er is geen elektriciteit, brandstof of voedsel meer. De situatie in de ziekenhuizen is rampzalig en wij vrezen dat ze nieuwe golven van gewonden niet meer zullen kunnen opvangen. Ook vrezen we voor onze teams, die net als de bevolking overgeleverd zijn aan de bombardementen van het Israëlische leger.

De bombardementen maken, samen met het gebrek aan medicijnen en materiaal, de missie van de humanitaire teams bijna onmogelijk. Wij roepen België en de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël, en hen aan te sporen alles in het werk te stellen om burgers te beschermen.” Jean-François Corty, vicepresident van Dokters van de Wereld.

Zolang de bombardementen in de Gazastrook doorgaan, is het nergens veilig en kan de bevolking zich niet verplaatsen. Alleen met een staakt-het-vuren zou een evacuatie van burgers mogelijk zijn.

Dokters van de Wereld roept op om dit evacuatiebevel in te trekken, en het beleg op te heffen zodat er drinkwater, voedsel en essentiële (medische) apparatuur kan worden geleverd en de bevolking kan worden verzorgd en beschermd.

We roepen het Israëlische leger ook op om zich te houden aan het internationaal humanitair recht, dat verbiedt om burgers en gezondheidsinfrastructuur te bombarderen. Dokters van de Wereld herinnert eraan dat elke aanval tegen de burgerbevolking en -infrastructuur een ernstige schending van het internationaal recht vormt.

©Mohammed Zaanoun

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753