Mensen in noodsituaties

Dokters van de Wereld breidt activiteiten in Lesbos uit en doet een oproep naar de EU: “ België en de Europese lidstaten mogen niet langer wegkijken”

Duizenden vluchtelingen lopen momenteel verdwaald rond op het eiland Lesbos nadat een brand het Moria-kamp in de as heeft gelegd.  Dokters van de Wereld is actief met een mobiele kliniek net buiten het Moriakamp en stuurt noodpakketten met medicatie,  medisch materiaal  en non-food-items vanuit Athene naar het getroffen gebied.

IK DOE EEN GIFT VOOR LESBOS

Een mobiele kliniek van Dokters van de Wereld is op dit moment actief net buiten het kamp.  We voeren medische consultaties  uit en identificeren mogelijke slachtoffers”, vertelt Constantinos Petradellis, coördinator van Dokters van de Wereld team vanuit  Lesbos “In Athene maken onze teams  intussen noodpakketten met Non Food Items (tenten, slaapzakken, COVID-19 beschermingsmateriaal, hygiënekits), medicatie en medisch materiaal klaar om naar Lesbos te sturen.”

De situatie is momenteel erg chaotisch.” Vervolgt Petradellis “Volgens een ooggetuige worden de evacuees die op weg waren naar de stad Mytilini tegengehouden door de politie. Daardoor zijn ze gestrand op de snelweg. Duizenden mensen sliepen door de brand vannacht op straat. Vanaf Moria tot aan de rand van Mytilini zitten mensen langs de kant van de weg met de weinige bezittingen die ze konden dragen. Opnieuw op de vlucht, op zoek naar veiligheid.”

De schandvlek van het Europese vluchtelingenbeleid

"Het kamp is al lang een schande voor Europa. Gezien de rampzalige omstandigheden in Moria was deze escalatie een kwestie van tijd. Het is trouwens niet de eerste keer dat er branden uitbreken in het kamp, dat er doden vallen op deze plaats, dat NGO’s rapporteren over de onhoudbare, onmenselijke en onveilige situatie op het eiland.  Het is tijd dat er naar hen wordt geluisterd en dat de Belgische regering en bij uitbreiding de ganse EU haar verantwoordelijkheid neemt. Dit houdt ook in dat er vluchtelingen naar België en andere Europese landen worden gebracht", zegt Michel Genet, Directeur van Dokters van de Wereld België.  “Eén ding is zeker: als de EU niet bereid is haar asiel- en migratiebeleid fundamenteel  te herdenken, zullen dit soort incidenten elkaar gewoon blijven opvolgen.  Dit incident is slechts een symtoom en illustratie van een beleid dat op alle mogelijke manieren een totale mislukking te noemen is.”

Dit incident is slechts een symtoom en illustratie van het Europees migraite- en asielbeleid dat op alle mogelijke manieren een totale mislukking te noemen is - Michel Genet, Directeur Dokters van de Wereld

Vrees voor stijgend aantal corona-besmettingen

Onder de vluchtelingen die op de vlucht zijn voor de brand,  zijn er naar schatting 37 die positief getest zijn op het coronavirus. “Het gevaar bestaat dat het virus zich ongecontroleerd verspreidt. Veel mensen hebben een verzwakt immuunsysteem als gevolg van de rampzalige levensomstandigheden in Moria en zijn getraumatiseerd door wat ze onderweg hebben meegemaakt.”

Ook op het vlak van de corona-epidemie stelt Dokters van de Wereld een totaal gebrek aan visie vast:  “In april had Dokters van de Wereld Griekenland een COVID responsplan voorgelegd  waarbij we ondermeer aandrongen op de uitbouw van triage- en quarantainecentra voor de vluchtelingenpopulatie op het eiland. Jammergenoeg werden die plannen van tafel geveegd omdat er op dat moment geen indicaties waren van besmettingen. [1].  Ook hier was het een kwestie van tijd voordat de situatie zou escaleren. En ook hier werd besloten de feiten en alarmsignalen te negeren.”

--------

Dokters van de Wereld moest zich in 2016 uit Moria terugtrekken toen de Griekse regering de organisatie van de medische zorg en andere ondersteunende diensten overnam. Sindsdien zijn de omstandigheden enorm verslechterd. Vandaag  bieden 22 zorgverleners van Dokters van de Wereld medische en psychologische zorg aan bijzonder kwetsbare vluchtelingen in het Kara Tepe Camp op Lesbos.  Dokters van de Wereld heeft daarnaast 6 poliklinieken waar vluchtelingen, mensen zonder papieren en daklozen terecht kunnen voor medische hulp. 

 

IK DOE EEN GIFT VOOR LESBOS

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753