Mensen in noodsituaties

De naweeën van het staakt-het-vuren: Dokters van de Wereld bouwt urgentieprogramma’s uit

Na 11 dagen van extreem geweld tussen Israël en Palestina, zijn beide partijen tot een staakt-het-vuren gekomen.  Dat betekent niet dat de rust en stabiliteit is teruggekeerd.

2,5 millions
Palestijnen hebben nood aan onmiddellijke humanitaire hulp
900.000
Palestijnen hebben geen of een gebrekkige toegang tot gezondheidszorg, water en electriciteit
100.000
Palestijnen hebben hun huis moeten ontvluchten

Het gezondheidssysteem op het randje van een meltdown: de feiten

 • De bezetting van het Palestijns gebied duurt al 14 jaar en heeft de gezondheidszorg ernstig verzwakt.  Het Palestijnse zorgsysteem kampt al jaren systematisch met tekorten aan medische apparatuur, geneesmiddelen, medische wegwerpartikelen. 
 • De COVID-19 pandemie zorgde ervoor dat het zorgsysteem nog meer onder druk werd gezet en er nog meer tekorten zijn aan medische benodigdheden en zorgpersoneel.  Eind maart al meldde de overheid dat er geen voorraad meer was voor de helft van de meest essentiële geneesmiddelen.  Ondanks de pandemie bleef Israël voortdoen met uithuiszettingen en het het vernielen van Palestijnse infrastructuur.
 • Door het chronisch electriciteitstekort zijn de gezondheidscentra in Gaza afhankelijk van gedoneerde brandstof om generatoren te laten draaien tijdens black-outs.  Door de schade aan de electriciteitsnetwerken, wordt Gaza momenteel slechts 3 à 4 uur voorzien van electriciteit.
 • Door het geweld en de aanvallen werden 11 zorgcentra en 6 ziekenhuizen beschadigd.
 • De bombardementen hebben geleid tot de beschadiging van laboratoria, waardoor o.a het belangrijkste labo voor COVID-19 testings werd lamgelegd.
 • Verschillende landen (zoals Jordanië en Egypte) sturen konvooien met medische voorraden, maar die raken Gaza niet binnen.  Hetzelfde geldt voor de medische teams van de VN die Gaza proberen binnen te raken om het Palestijnse Rode Kruis (Halve Maan) te ondersteunen.

Wat doen wij?

Dokters van de Wereld is al sinds 2002 actief in Palestina.  We rehabiliteerden onder andere 25 gezondheidscentra, 11 urgentiediensten en plooiden mentale hulpprogramma’s uit.  Onze expertise en ervaring op het terrein zorgt er voor dat we  nu bijkomende hulpprogramma’s kunnen uitbouwen.

Op korte termijn

 • Verlenen we hulp op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning.  Dat doen we door de psychologische nationale hotline te ondersteunen. 
 • Kopen we essentiële geneesmiddelen, noodapparatuur en traumagerelateerd medisch materiaal aan.  Dit doen we in samenwerking met het Palestijns ministerie voor Volksgezondheid
 • Plooien we mobiele teams en klinieken uit.  Omdat de gezondheidszorg op veel plekken lam ligt, willen we via mobiele teams de toegang tot basiszorg – huisartsen, seksuele en reproductieve zorg, psychologische zorg en Gender Based Violence – blijven garanderen.
 • Mentale ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidswerkers en de actoren die werken rond mentale gezondheid
 • Het standby zetten van medische noodteams die wanneer nodig ingezet kunnen worden.
 • Mogelijkheid van inzet van medische noodteams voor specifieke technische ondersteuning.

 

Foto : Motaz Azaiza

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753