NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

De goedkeuring van het nieuwe Migratiepact: een misser van formaat

Na vier jaar onderhandelen werd het Europese Pact over Asiel en Migratie met een kleine meerderheid goedgekeurd door de leden van het Europees Parlement.

Wat is het verschil tussen het finale pact en de oorspronkelijke ambitie om een evenwicht te brengen tussen solidariteit en beveiliging? De tekst neigt gevaarlijk naar veiligheid en grenscontrole en zaken zoals legale en veilige migratieroutes en integratie worden over het hoofd gezien.

Met deze stemming is de politieke wil duidelijk: het streven om zoveel mogelijk mensen buiten het Europese grondgebied te houden, ondanks hun zoektocht naar veiligheid. Dit wordt bereikt door snelle procedures voor asieltoekenning aan de grenzen, die de toegang tot gezondheidszorg en juridische bijstand beperken en in de praktijk zal leiden tot detentiecentra. Niet-bindende "solidariteitsmechanismen" voor opvang vullen deze sombere vooruitzichten aan, waar Lidstaten kunnen kiezen tussen vrijwillige opvang of twijfelachtige financiële compensatie. Uiteindelijk getuigen snelle terugkeer naar "veilige" derde landen van de wens om migratiebeheer uit te besteden, wat noch verantwoordelijkheid noch collectieve solidariteit weerspiegelt.

Dit nieuwe Pact, waar Dokters van de Wereld bezwaar tegen had en heeft, lijkt op een misleidend nieuw systeem dat cruciale menselijke kwesties onbeantwoord laat. Dokters van de Wereld is actief langs de verschillende migratieroutes en haar internationale netwerk zal waakzaam blijven en blijven getuigen van elke inbreuk op fundamentele rechten, met speciale aandacht voor het recht op gezondheidszorg onder de nieuwe regelgeving.

 

© Kristof Vadino

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753