U heeft nog...

OM EEN FISCALE KORTING VAN 45% TE ONTVANGEN

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

 

IK DOE EEN GIFT

België

#2025 - Dokters van de Wereld kijkt vooruit

Het strategisch plan van Dokters van de Wereld ligt in de rekken!  Michel Genet, Algemeen directeur, gidst ons door onze plannen voor de komende 5 jaar.  

“De impact van het klimaat op onze gezondheid wordt een belangrijke uitdaging.”

 

 

“Afgelopen 10 jaar kende Dokters van de Wereld een ongeziene groei.  Vandaag is het tijd om even stil te staan.  Komende jaren willen we nog meer investeren in de professionalisering en financiële autonomie van Dokters van de Wereld.  Het ultieme doel:  bouwen aan een wereld waarin het recht op zorg overal erkend wordt.”

 

Hoe kunnen we die doelstelling bereiken?

  • Door verder te bouwen aan onze beweging van vrijwilligers, medewerkers en patiënten die samen strijden voor het recht op zorg. Door samen te timmeren aan een stevig pleidooi dat het recht op zorg verdedigt en zorgt voor sociale verandering.

“Vandaag kunnen we in België rekenen op een netwerk van meer dan 500 vrijwilligers.  Zij zijn het kloppend hard van de organisatie.  Daarnaast kunnen we elke dag rekenen op een hele reeks partners die samen met ons getuigen over wat we zien op het terrein.  Samen zetten we druk op het beleid zodat zorgsystemen overal ter wereld inclusiever worden en kwetsbare en gemarginaliseerde mensen  structureel insluiten in plaats van uitsluiten.”

  • Een weloverwogen groei van onze operaties in België en de 8 andere landen waar we vandaag actief zijn.  Hierbij blijven we focussen op onze 4 pijlers: gezondheid voor mensen onderweg (migranten, vluchtelingen), seksuele en reproductieve zorg,  gezondheid & in tijden van crisis & conflict en gezondheid en harm reduction voor mensen aan de rand van de samenleving.   Doorheen al deze pijlers is er  telkens een focus op mentale gezondheid.   En niet onbelangrijk: de komende jaren voegen we er een 5e pijler aan toe die zich richt op het klimaat en de impact op onze gezondheid. 

“De klimaatverandering en het milieu hebben een steeds grotere impact op onze gezondheid. Als medische humanitaire organisatie moeten we deze problematiek meenemen in onze projecten en pleidooi.  Vanop het terrein getuigen we over deimpact van de klimaatverandering, vervuiling, en toxische stoffen op de collectieve en individuele gezondheid.  En zorgen we ervoor dat overheden de nodige maatregelen nemen.”

  • Een aanpak die de schouders zet onder samenwerkingen, empowerment en gezondheidspromotie in al onze projecten.

« Voor Dokters van de Wereld is het van groot belang dat de mensen die langskomen op onze projecten, onze patiënten, hun eigen gezondheid zoveel mogelijk zelf in handen kunnen nemen.  We willen het traject dat ze ondernemen samen afleggen,  zonder dat we onze expertise van bovenaf opleggen.”

  • Een organisatie met een stevige financiële autonomie en een aantrekkelijk personeelsbeleid. Maar ook een horizontale, gedecentraliseerde organisatie doorheen alle projecten.

« Als we ervoor willen zorgen dat zorg een universeel recht wordt voor onze patiënten, moeten we streven naar een zo groot mogelijke professionaliteit. »

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753