U heeft nog...

OM EEN FISCALE KORTING VAN 45% TE ONTVANGEN

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

 

IK DOE EEN GIFT

Mensen in noodsituaties

155 dagen oorlog in Europa

Sinds de start van de oorlog zijn zo’n 13 miljoen mensen hun huis ontvlucht. Zo’n 8 miljoen mensen zijn naar Oekraïense steden getrokken die ‘veiliger’ zijn, 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. Zowel in de gastlanden als in Oekraïne zelf, heeft Dokters van de Wereld medische urgentieteams ingezet.

MEDISCHE HULPVERLENING

DOOR DE LAGE VACCINATIEGRAAD LOPEN KINDEREN HET RISICO OP ZIEKTES ALS MAZELEN

Omdat mannen tot 60 jaar het land niet mogen ontvluchten, bestaat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen uit vrouwen, kinderen en ouderen. Vaak komen ze koud en uitgedroogd aan, sommigen hebben dagenlang gereisd. De barre en krappe omstandigheden tijdens hun reis en in de opvangcentra maken hen vatbaarder voor infectieziektes en virussen, ook Covid-19. Terwijl kinderen door de lage vaccinatiegraad in Oekraïne het risico lopen op bv. mazelen, worden vrouwen geconfronteerd met een gebrek aan seksuele en reproductieve gezondheidszorg: ze raken niet meer aan contraceptie en menstruatiehygiëne, zwangere vrouwen hebben nood aan opvolging en naar schatting heeft 15% spoedeisende verloskundige zorg nodig.

Ook het grote aandeel Oekraïense burgers met chronische ziektes hebben hulp nodig: naar schatting heeft een derde van de bevolking hypertensie en heeft 7% diabetes. De meeste vluchtelingen arriveren zonder medisch dossier of voldoende medicijnen. In sommige gevallen is dat een kwestie van leven of dood, zoals bij insuline voor diabetes of diuretica voor hartfalen.

WAT DOET DOKTERS VAN DE WERELD?

Op verschillende hotspots (zie kaart) in en rond Oekraïne heeft Dokters van de Wereld mobiele medische teams ingezet (met een wisselende samenstelling van artsen, vroedvrouwen, psychologen, en apothekers). De teams zorgen ervoor dat op de vlucht geslagen burgers toegang krijgen tot primaire medische hulp, seksuele & reproductieve zorg, gratis medicatie en begeleid worden naar het ziekenhuis als dat nodig blijkt.

 

oekraïne map

 

MENTALE HULPVERLENING

“Ik zag een raket binnenvliegen in Mijn oude school. Op 1 week tijd Werd ik helemaal grijs”  -  Sergey, voormalig zakenman die Kharkiv ontvluchtte

Uit studies wordt geschat dat minstens een derde van de Oekraïense vluchtelingen depressies, angststoornissen of posttraumatische stressstoornissen (PTSS) zal ontwikkelen. Een internationale studie waarschuwde recent nog dat de mentale gezondheid in het hele land afbrokkelt, vooral bij  kinderen: zij zullen schatting tot vijf jaar na de oorlog nood hebben aan mentale hulp "  Als de mentale problemen niet worden aangepakt, kan dit leiden tot chronische ziektes en decennialange gezondheidsproblemen. Daarnaast is er sprake van een zorgbreuk bij mensen die vooraf aan de oorlog in behandeling waren voor mentale ziektes zoals depressie, dwangstoornissen, bipolaire stoornis of schizofrenie. Het is cruciaal dat zij zo snel mogelijk hun behandeling kunnen hernemen.

WAT DOET DOKTERS VAN DE WERELD?

Dokters van de Wereld heeft een expertise uitgebouwd op vlak van  mentale hulpprogramma’s in Oekraïne:

op verschillende hotspots (zie kaart)  verlenen we doorgedreven mentale hulp.   Dat doen we met mobiele teams  van psychologen, individuele gesprekstherapie, groepstherapie, online consults en hulplijnen in de oorlogsgebieden die volledig zijn afgesloten van (mentale) zorgmogelijkheden.

Sinds het begin van de oorlog verleende Dokters van de Wereld 408 online consultaties, 1753 individuele gesprekstherapieën, 75 groepsraadplegingen en 199 voorlichtingsbijeenkomsten over geestelijke gezondheid. Sinds 24 februari verleende Dokters van de Wereld psychosociale hulp aan 3.404 mensen.

Het programma “Doing  what  matters  in  the  times  of  stress” ten slotte, staat het zorgpersoneel zelf bij om hun mentale veerkracht te ondersteunen.  Zij worden immers elke dag geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog.

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753