1 jaar oorlog in Oekraïne: Dokters van de Wereld waarschuwt voor een ongekende gezondheidscrisis.

Eén jaar na de  start van de oorlog in Oekraïne wordt de bevolking bedreigd door een ongekende gezondheidscrisis, zo waarschuwt Dokters van de Wereld.  De systematische aanvallen op zorginfrastructuren, de verminderde mobiliteit van de achtergebleven bevolking én het chronische gebrek aan medicatie en zorgmateriaal zorgen ervoor dat het Oekraïense zorgsysteem na 1 jaar oorlog op imploderen staat.  

GEZONDHEIDSSYSTEEM OP RANDJE VAN IMPLOSIE

Ondanks de vele stroomonderbrekingen, verwarming en het ontbreken van medicatie en medische apparatuur, blijven de ziekenhuizen mensen verzorgen.  “De achtergebleven bevolking bestaat immers voor een groot stuk  uit zorgbehoevende mensen die te kwetsbaar waren om te vluchten, zoals chronisch zieken, ouderen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen of mensen met kanker.” , vertelt Bashar Kailani, algemeen coördinator vanuit Oekraïne.

Om de toegang tot zorg voor deze groepen toch te garanderen heeft Dokters van de Wereld ingezet op verschillende flanken:  “vanaf dag 1 zijn we gestart met het uitsturen van medische konvooien. Daarnaast zetten we in op 17 medische mobiele teams die doorheen het land trekken en ondersteunen we meer dan 120 ziekenhuizen en 90 vluchtelingencentra met medische hulp.”  Hierdoor konden we vorig jaar meer dan 900.000 Oekraïense burgers helpen.

UITGEPUTTE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Veel van de verwondingen van de Oekraïense burgers echter blijven onzichtbaar: “Net als het zorgsysteem staat de mentale gezondheid in Oekraïne op kraken,  vooral voor de mensen die twee keer zijn moeten vluchten en meerdere dierbaren zijn verloren", vertelt Bashar Kailani. “Dokters van de Wereld pakt dit probleem mee aan door psychologen op te nemen in onze 17 mobiele eenheden.  Wie niet tot in de centra of mobiele klinieken raakt, kan terecht op een gratis hotline voor geestelijke gezondheidszorg.”

Na een jaar oorlog zijn de zorgmedewerkers in Oekraïne zelf ook mentaal uitgeput.  “Daarom  organiseert Dokters van de Wereld psychologische groepssessies en geestelijke gezondheidstrainingen voor verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionalsprofessionals.”

LEVENS REDDEN ZONDER OBSTAKELS

Dokters van de Wereld roept  alle partijen op ongehinderde toegang te verlenen tot humanitaire hulp: “Er moet eindelijk een einde komen aan alle geweld tegen burgers en de aanvallen op humanitaire werkers, ziekenhuizen en burgerdoelwitten.”

Ondanks de groeiende humanitaire behoeften ontzegt Rusland de humanitaire toegang in de gecontroleerde gebieden.  Hierdoor is het bijna onmogelijk voor hulpverleners om deze regio’s te bereiken.  De humanitaire organisaties roepen de internationale gemeenschap daarom op om vrije humanitaire toegang te beschouwen als één van dé prioriteiten.

IMPACT OP HET TERREIN

Na een jaar werken in Oekraïne konden bijna een miljoen mensen geholpen worden via de hulpverlening van Dokters van de Wereld:

  • In heel Oekraïne werden 17 mobiele klinieken ingezet om de meest kwetsbare mensen te bereiken.
  • De organisatie ondersteunde meer dan 120 gezondheidsfaciliteiten en meer dan 90 tijdelijke collectieve opvangcentra
  • 886.313 mensen werden ondersteund door donaties via medische noodkonvooien

Dokters van de Wereld is sinds 2015 actief in Oekraïne. Vóór het Russische offensief werkte de organisatie voornamelijk in het oosten van het land en boden we uitgebreide eerstelijnsgezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheid en mentale zorg.

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753