Vragen en antwoorden

Antwoorden op de meest voorkomende vragen rond legaten, testamenten en successierechten kan je hieronder terugvinden. 

Vragen over legaten

legaten
 • Erven mijn kinderen verplicht bij wet?

Ja, je kinderen zijn reservataire erfgenamen: je kan slechts vrij beschikken over 50% (de helft) van je totale nalatenschap. Je kinderen (één of meer), hebben samen recht op de helft van je totale nalatenschap.

 • Ik heb geen kinderen, maar wel één (of meerdere) neef (neven) of nicht(en) en ik zou die graag begunstigen. Is dit mogelijk?

Ja, maar dit zijn geen reservataire erfgenamen. Indien je geen testament hebt gemaakt, komen ze eventueel in aanmerking om te erven,  voor zover ze gunstig gerangschikt zijn, bijboorbeeld als er geen broers of zusters zijn die eerst aan beurt komen.

Indien je een testament maakt, kan je gelijk wie aanduiden als erfgenaam en beslissen welk percentage elk ieder krijgt, voor zover er geen kinderen of kleinkinderen zijn, want zij zijn reservatair. Dus in dit geval speelt het geen rol indien er broers of zusters zijn. De tarieven lopen hier op, afhankelijk van het gewest waar de overledene de laatste vijf jaar heeft gewoond.

 • Kan ik vrienden of buren aanduiden als legatarissen in mijn testament?

Ja, maar aangezien deze personen geen enkele bloedverwantschap met je hebben, zullen ze zwaar belast worden. De tarieven worden bepaald door elk gewest.

 • Kan ik één of meer verenigingen aanduiden als algemene of bijzondere legataris in mijn testament?

Ja, je kan één of meer goede doelen aanduiden als algemeen of bijzondere legataris.

 • Kan ik ook als niet-Belg Dokters van de Wereld België aanduiden als legataris in mijn testament ?

Ja, dat is mogelijk. We geven je hier graag advies over, in overeenstemming met de regels van het internationale privaatrecht die van toepassing zijn op je persoonlijke situatie.

 • Kan ik aan een vereniging iets anders nalaten dan geld?

Ja, je kan al je bezittingen nalaten aan een vereniging, met inbegrip van roerende en onroerende goederen. De vereniging zal alles in het werk stellen om ze in de beste omstandigheden te verkopen.

 • Is er een minimumsom om na te laten aan verenigingen?

Ongeacht het bedrag zal je legaat helpen om de acties van Dokters van de Wereld te ondersteunen. Het tarief van de erfbelasting (Vlaanderen) of de successierechten (Brussel en Wallonië), wordt bepaald door elk gewest.

 • Is het ingewikkeld om een legaat te doen aan een vereniging ?

Neen, het volstaat een testament op te stellen waarin je dit zo noteert. Je kan advies inwinnen bij een notaris of gewoon contact opnemen met de vereniging die je als legataris wenst op te nemen. Zij zullen je graag verder helpen.

Vragen over testamenten

testamenten
 • Is het eenvoudig om een testament op te maken?

Er bestaan drie verschillende manieren om een testament op te maken :

1. Je kan een eigenhandig testament schrijven; deze moet aan bepaalde vormvoorwaarden voldoen: bovenaan plaats en datum, onderaan naam, voornaam en handtekening. Het testament moet handgeschreven zijn en mag geen doorhalingen bevatten. Eens je testament geschreven is, moet je het laten registreren in het ‘Centraal register der Testamenten’. Dit gebeurt via een notaris en kost tussen 50€ en 100€ zonder BTW.

2. Je kan ook een notaris contacteren en samen met haar/hem je testament laten opmaken; dit noemt men een notariële akte. Uiteraard ligt de prijs hier hoger, afhankelijk van wat er in het testament moet komen en afhankelijk van de notaris.

3. Je kan ook een internationaal testament laten opmaken; dit gebeurt ook samen met een notaris en dit doe je best als je ook goederen in het buitenland hebt.

Als je geen testament hebt opgemaakt, zal de Staat proberen om je potentiële erfgenamen tot de vierde graad terug te vinden. Als je geen erfgenamen hebt, komt je vermogen automatisch toe aan de Staat.

 • hoe een geldig testament opmaken?

Als je geen testament hebt opgemaakt, zal de Staat proberen om je potentiële erfgenamen tot de vierde graad terug te vinden. Als je geen erfgenamen hebt, komt je vermogen automatisch toe aan de Staat. Er bestaan twee types van testament: het handgeschreven testament en het authentieke testament.

 • kost het veel om een testament neer te leggen bij een notraris?

Advies inwinnen bij een notaris is meestal gratis. Het is soms nuttig om dit advies bij twee notarissen in te winnen. Een testament laten opmaken is uiteraard niet gratis. 

 • Is het laatste testament het enige geldige?

Het is noodzakelijk, als je dit wilt natuurlijk, om in je laatste testament de volgende zin neer te schrijven of te laten schrijven door een notaris in de notariële akte: ‘Dit testament vernietigt alle voorgaande testamenten en wilsbeschikkingen.’
Indien je dit niet doet, zullen al je testamenten geldig blijven en samen toegepast worden.

 • Is een testament herroepbaar?

Ja, je kan op elk moment een nieuw testament opstellen en het (de) vorige herroepen.

 

Vragen over successierechten

successierechten
 • Kan de Staat successierechten heffen als u uw erfenis nalaat aan Dokters van de Wereld België?

Ja, maar deze successierechten bedragen slechts 12,5% in Brussel, 7% in Wallonië en 0% in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 (tot 1 juli 2021 is het 8.5%), ongeacht het bedrag van je erfenis.

 • Genieten alle verenigingen van voordelige successierechten?

Neen, dit hangt af van Gewest tot Gewest. Dokters van de Wereld geniet in elk gewest van de laagste tarieven.

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem contact op met Camille indien u meer informatie wenst.
Ze beantwoordt met plezier en in alle discretie uw vragen.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

 

Camille

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753