Vragen en antwoorden

Antwoorden op de meest voorkomende vragen rond legaten, testamenten en successierechten kan je hieronder terugvinden. 

Vragen over legaten

legaten
 • Erven mijn kinderen verplicht bij wet?

Ja,je kinderen zijn reservataire erfgenamen: je kan slechts vrij beschikken over een deel van je vermogen naargelang hoeveel kinderen je hebt.

 • Ik heb geen kinderen, maar wel één (of meerdere) neef (neven) of nicht(en) en ik zou die graag begunstigen. Is dit mogelijk?

Ja, maar dit zijn geen reservataire erfgenamen. Ze worden slechts erfgenaam als je geen enkele testamentaire beschikking hebt opgesteld en ze zullen aanzienlijke successierechten moeten betalen (bijvoorbeeld tot 70%). Als je wel een testament hebt opgemaakt, zullen enkel de aangeduide personen en/of verenigingen je volledige erfenis of een deel ervan krijgen.

 • Kan ik vrienden of buren aanduiden als legatarissen in mijn testament?

Ja, maar aangezien deze personen geen enkele bloedverwantschap met je hebben, zullen ze belast worden tot 80%.

 • Kan ik één of meer verenigingen aanduiden als algemene of bijzondere legataris in mijn testament?

Ja. Deze verenigingen zullen helemaal niet belast worden uit hoofde van de successierechten. Ze worden hiervan vrijgesteld als ze erkend zijn als vereniging van openbaar nut.

 • Kan ik ook als niet-Belg Dokters van de Wereld België aanduiden als legataris in mijn testament ?

Ja, dat is mogelijk. We geven je hier graag advies over, in overeenstemming met de regels van het internationale privaatrecht die van toepassing zijn op je persoonlijke situatie.

 • Kan ik aan een vereniging iets anders nalaten dan geld?

Ja, je kan al je bezittingen nalaten aan een vereniging, met inbegrip van roerende en onroerende goederen. De vereniging zal alles in het werk stellen om ze in de beste omstandigheden te verkopen.

 • Is er een minimumsom om na te laten aan verenigingen?

Ongeacht het bedrag zal je legaat helpen om de acties van Dokters van de Wereld te ondersteunen. Dokters van de Wereld moet een belasting van 12,5% betalen.

 • Is het ingewikkeld om een legaat te doen aan een vereniging ?

Neen, het volstaat een testament op te stellen waarin je dit zo noteert. Je kan advies inwinnen bij een notaris of gewoon contact opnemen met de vereniging die je als legataris wenst op te nemen. Zij zullen je graag verder helpen.

Vragen over testamenten

testamenten
 • Is het eenvoudig om een testament op te maken?

Ja, slechts enkele vermeldingen zijn verplicht, zoals burgerlijke staat, datum, handtekening, … En er moeten enkele voorzorgen       worden genomen.

 • hoe een geldig testament opmaken?

Als je geen testament hebt opgemaakt, zal de Staat proberen om je potentiële erfgenamen tot de vierde graad terug te vinden. Als je geen erfgenamen hebt, komt je vermogen automatisch toe aan de Staat. Er bestaan twee types van testament: het handgeschreven testament en het authentieke testament.

 • kost het veel om een testament neer te leggen bij een notraris?

Neen, advies inwinnen bij een notaris is meestal gratis. 

 • Is het laatste testament het enige geldige?

Neen, al je testamenten zijn geldig en kunnen samen toegepast worden. Als je wil dat enkel het laatste testament in aanmerking wordt genomen, moet je 'alle vroegere testamenten' uitdrukkelijk herroepen.

 • Is een testament herroepbaar?

Ja, je kan op elk moment een nieuw testament opstellen en het (de) vorige herroepen.

 

Vragen over successierechten

successierechten
 • Kan de Staat successierechten heffen als u uw erfenis nalaat aan Dokters van de Wereld België?

Ja, maar deze successierechten bedragen slechts 12,5% in Brussel, 7% in Wallonië en 8,5% in Vlaanderen, ongeacht het bedrag van je erfenis.

 • Genieten alle verenigingen van voordelige successierechten?

Neen, enkel verenigingen zonder winstoogmerk die een fiscaal attest kunnen afleveren genieten van voordelige successierechten. Dokters van de Wereld maakt daar deel van uit.

Contact

Interesse? neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met onze verantwoordelijke legaten en testamenten.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753