Testament

Een makkelijke manier om dokters van de wereld te steunen

Dokters van de Wereld opnemen in je testament is helemaal niet moeilijk. Je hoeft dit gewoon te vermelden bij je laatste wensen. Onze praktische fiches illustreren hoe je daar precies mee aan de slag kan en welke verschillende types testamenten er bestaan waaruit je kan kiezen. Je vindt in de fiches ook informatie over voorzorgsmaatregelen rond de geldigheid en de bewaring van zo’n testament.

Drie soorten testamenten

Drie soorten testamenten

Het authentieke of notariële testament

Bij dit soort testament dicteert de erflater zijn laatste wil aan de notaris, in het bijzijn van een tweede notaris of twee getuigen. Het testament wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. De notaris waakt erover dat je laatste wil er correct in staat geformuleerd. De kostprijs voor de opstelling van een notarieel testament bedraagt ongeveer 250 euro. Je ontvangt dan een notariële akte die de naleving van je laatste wil garandeert.

Het eigenhandig geschreven testament

Het eigenhandig geschreven testament maak je zelf op. Om geldig te zijn, moet het voldoen aan deze drie voorwaarden:

  • Het moet handgeschreven en mag dus niet getypt zijn.
  • Het moet gedateerd zijn, om zeker te zijn dat het je laatste wil ook werkelijk uitdrukt.
  • Het moet door jezelf persoonlijk ondertekend zijn.

Om er zeker van te zijn dat dit testament na je overlijden ook effectief wordt nageleefd, kan je het neerleggen bij een notaris die het vervolgens voor je registreert. 

Het internationaal testament

Een internationaal testament is ingewikkelder dan de andere testamenten, maar het kan handig zijn wanneer je erfdeel zich in het buitenland bevindt. Dit soort testament wordt opgemaakt door jezelf of door een derde. Het moet niet noodzakelijk handgeschreven zijn. Het door de erflater ondertekende document wordt door de erflater persoonlijk aan de notaris overhandigd in het bijzijn van twee getuigen, waarbij de erflater verklaart dat het document wel degelijk zijn testament is. De notaris stelt een akte van bewaargeving op. 

 

Contact

Interesse? neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met onze verantwoordelijke legaten en testamenten.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753