60%
van de menselijke infectieziekten hebben een dierlijke oorsprong
40%
van het wereldwijde verlies aan voedselgewassen wordt veroorzaakt door plantenziekten en/of plagen
20%
van de verliezen in de wereldwijde veeteeltproductie wordt veroorzaakt door dierziekten

De situatie


de situatie

 

Het Kahuzi Biega National Park ligt in het oosten van de DRC en omvat 3 provincies. De inheemse Batwa worden er sinds de jaren 70 verdreven en beroofd van hun traditionele bestaansmiddelen.  Hierdoor werden ze gedwongen hun toevlucht te zoeken tot stroperij en illegale visserij in het park, wat dan weer leidde tot spanningen tussen de gemeenschappen en de autoriteiten. De grootste druk op de natuurlijke hulpbronnen van het park komt van het kappen van bomen voor de productie van houtskool, dat op de markt wordt gebracht om grote steden als Bukavu te bevoorraden. Door de vernietiging van de natuurlijke omgeving en het contact met in het wild levende dieren neemt het aantal  besmettelijke ziekten tussen mens en dier toe, vooral in een regio waar de resistentie tegen antibiotica zeer groot is.

59
levensverwachting
0,479
menselijke ontwikkelingsindex
179
plaats op de wereldranglijst

Wat wij doen

wat wij doen

In dit project bewaken we besmettelijke ziekten, doen we aan de preventie, opsporing en beheersing van zoönosen (besmettelijke ziekten die van dieren op mensen overgaan) en werken we mee aan het herstel van het ecosysteem.

Om deze doelen  te kunnen realiseren voerden we in samenwerking met onze partners een eerste participatief actieonderzoek in 13 dorpen in de regio Katana. Hierdoor  konden we vaststellen welke praktijken (consumptie van rauw vlees en dode dieren, nabijheid van vee tot woongebieden, enz.) tot de grootste risico's leiden. Na dit onderzoek informeerden we de gemeenschappen over deze risicovolle praktijken, en stelden we  samen met hen  een plan op  met concrete en realistische acties. Zo kunnen we bepaalde praktijken een andere koers geven en het ontstaan van zoönosen en de vernietiging van het milieu bestrijden.

Dit project bestaat dus uit bewustmakingsactiviteiten en mobilisatie van de gemeenschap maar ook uit opleidingen van medisch, veterinair en milieupersoneel, steunactiviteiten van de staat en van de gemeenschap, en nog vele andere acties. We willen de gemeenschappen beter informeren, zodat ze weer controle krijgen over hun eigen gezondheid, met respect voor hun culturele tradities en behoud van hun leefmilieu.

DRC - kinderen in de natuur

Help mee

Geef mee

Doe een gift en zorg er mee voor dat mens en dier in Ingall en Tillaberi beter gewapend zijn tegen crisissen.

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753