NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis: humane en duurzame oplossingen voor de mensen zonder papieren

Wij delen de stad met een groot aantal mensen dat van elders komt en die soms ‘geen papieren’ of geldige verblijfsdocumenten hebben. 

In de praktijk stoten mensen zonder papieren op tal van obstakels als ze in aanmerking willen komen voor de geneeskundige dekking van de DMH(Dringende Medische Hulp). De gevolgen hiervan voor hun fysieke en mentale gezondheid, evenals hun algemeen welzijn, zijn vaak aanzienlijk.

De moeilijke toegang tot DMH en medische zorgverhindert veel mensen zonder papieren om gebruik te maken van hun recht op gezondheidszorg. Dit belemmert tevens hun toegang tot preventieve zorg, wat hun gezondheid verslechtert en leidt tot hogere kosten voor medische zorg (spoedgevallen, ziekenhuisopnames, enz.).

Het is belangrijk om in onze dagelijkse inspanningen te erkennen dat geen enkele maatregel 'dakloosheid' kan oplossen, tenzij we eerst humane en duurzame oplossingen vinden voor het probleem van mensen zonder papieren. 

Het moet mogelijk zijn om deze mensen te waarderen, te helpen en te beschermen. 

Lees ook over onze aanbevelingen.

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis

*Dringende Medische Hulp (DMH) is een vorm van sociale bijstand die door het OCMW wordt toegekend om de medische kosten te dekken van mensen die onwettig in België verblijven en van bepaalde Europese onderdanen die niet over voldoende middelen beschikken om hun gezondheidszorg te betalen

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753