Woekerwinsten maken tijdens een pandemie? Niet aanvaardbaar!

COVID-19 blijft zich razendsnel verspreiden. Niemand is veilig totdat iedereen toegang heeft tot vaccins en dat tegen een eerlijke en transparante prijs die de sociale zekerheid van landen niet verder onder druk zet.

 

We hebben allemaal recht op bescherming. Daarom ondersteunt Dokters van de Wereld het breed gedragen Europees Burgerinitiatief ‘No profit on Pandemic’ om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie alles in het werk stelt om het coronavaccin toegankelijk te maken voor iedereen.

We hebben EU-wijd 1 miljoen handtekeningen nodig om deze eisen voor te leggen bij de commissie.

 

Onderteken nu mee!

 

De analyse

 

Toegankelijkheid

De People’s Vaccine Alliance berekende dat door tekorten 9 op 10 mensen in lage inkomenslanden dit jaar niet gevaccineerd kunnen worden.

Maar ook in eigen land moeten grote delen van de bevolking mogelijks tot na de zomer wachten op een spuitje.

Hoe komt dit? Ondanks het feit dat we miljoenen euros aan belastinggeld in het onderzoek naar een vaccin hebben geïnvesteerd, hebben de big pharma toch nog het recht om hun onderzoeksresultaten te patenteren (en dus niet te delen met anderen). Deze protectionistische houding zorgt voor een vertraging op vlak van distributie en productie.

 

Schimmig Prijzenbeleid

Al jaren lang eist Dokters van de Wereld om meer transparantie aan de dag te leggen. Nu is het zo dat pharmabedrijven weigeren om te zeggen hoeveel de ontwikkeling van een medicijn heeft gekost, wat de productiekosten zijn en wat het aandeel is van het belastinggeld dat ze hebben gekregen. Ook bij het coronavaccin wordt dit totale gebrek aan transparantie aangehouden: prijsonderhandelingen vinden al decennia lang plaats achter gesloten deuren en blijven geheim. Jammergenoeg wordt tijdens deze wereldwijde pandemie niet afgestapt van dit schimmenspel.

Het gevolg: door de patenten en de onderhandelingen achter gesloten deuren kunnen overheden vaak niet anders dan te hoge prijzen te betalen voor een geneesmiddel.

Het resultaat: giga-winsten voor de pharmabedrijven en gezondheidsbudgetten die nog meer onder druk komen te staan dan nu al het geval is.

 

Onderteken nu mee!

Onze eisen*

1 — Gezondheid voor iedereen

Een bedrijf zou niet de macht mogen hebben om te beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Patenten geven één enkel bedrijf het monopolie op essentiële farmaceutische producten. Dit beperkt hun beschikbaarheid en verhoogt de kosten voor zij die ze nodig hebben.

2 — Transparantie nu!

Gegevens over productiekosten, overheidsbijdragen en de kwaliteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar zijn. Overheden moeten de contracten met farmaceutische bedrijven openbaar maken.

3 — Publiek geld, publieke controle

Burgers betalen voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Wat door de mensen is betaald, moet in de handen van de mensen blijven. We kunnen niet toestaan dat grote farmaceutische bedrijven noodzakelijke oplossingen die met publieke middelen zijn ontwikkeld, privatiseren.

4 — Geen winst op een pandemie

Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag. Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.

Onderteken nu mee!

 

*Bron : No Profit on Pandemic

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753