Dossiers

SYNTHESE: TOEGANG TOT VRIJWILLIGE ZWANGERSCHAPSAFBREKING (VZA) EN DRINGENDE MEDISCHE HULP (DMH) VOOR VROUWEN ZONDER TOEGANG TOT ZORG IN BELGIË

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753