U heeft nog...

OM EEN FISCALE KORTING VAN 45% TE ONTVANGEN

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

 

IK DOE EEN GIFT

Stop de wapenhandel met Israël en gewapende Palestijnse groepen

16 hulp- en mensenrechtenorganisaties roepen op om niet langer wapens te leveren aan Israël en de Palestijnse gewapende groepen.

In een open brief worden de VN-lidstaten opgeroepen om de crisis in Gaza, de humanitaire ramp en het aantal dodelijke burgerslachtoffers niet langer mee in stand te houden.

 

Wij, de ondertekenende organisaties, roepen alle lidstaten op om onmiddellijk te stoppen met het leveren van wapens, onderdelen en munitie aan Israël en aan de gewapende Palestijnse groepen zolang het risico bestaat dat ze hiermee ernstige inbreuken plegen op het internationaal humanitair recht of de mensenrechten.

Door de Israëlische bombardementen en bezetting heeft de burgerbevolking geen toegang meer tot de vereiste basiselementen om te overleven. Gaza is vandaag onleefbaar. De burgers in Gaza worden geconfronteerd met een ongezien grote en zware humanitaire crisis.

Bovendien zijn er bij de aanvallen van Palestijnse gewapende groepen ongeveer 1200 mensen omgekomen. Honderden Israëlieten en buitenlanders werden gevangengenomen, onder wie ook kinderen. Vandaag zijn er in Gaza nog meer dan 130 gijzelaars. De gewapende groepen in Gaza zijn lukraak raketten blijven afschieten op burgercentra in Israël, waardoor de lessen op school verstoord worden, het leven/welzijn van de burgers op het spel staat en veel mensen noodgedwongen op de vlucht slaan. De gijzelnemingen en aanvallen vormen een inbreuk op het internationaal humanitair recht en moeten onmiddellijk stoppen.

De humanitaire organisaties, de mensenrechtenorganisaties, de VN-leiders en meer dan 153 lidstaten hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Toch blijft Israël wapens en explosieven in dichtbevolkte gebieden gebruiken, wat ernstige humanitaire gevolgen met zich meebrengt voor de bevolking in Gaza. De wereldleiders hebben de Israëlische overheid aangespoord om het aantal burgerslachtoffers te beperken, maar de militaire acties in Gaza blijven mensen aan een ongezien tempo doden, aldus recente verklaringen van de secretaris-generaal van de VN. De lidstaten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om alles in werk te stellen om de bescherming van de burgers en de naleving van het internationaal humanitair recht te waarborgen. De laatste bron van levensonderhoud in Gaza – een humanitair antwoord gefinancierd door de internationale gemeenschap – werd stilgelegd door de intensiteit van het geweld, waaronder schietpartijen op humanitaire konvooien, herhaaldelijk onderbroken communicatiediensten, beschadigde wegen, beperkingen van de essentiële hulpverlening, een hoegenaamd totaal verbod op commerciële goederen en een omslachtige bureaucratische procedure om hulp naar Gaza te sturen.

De militaire campagne van Israël heeft een groot deel van de huisvesting, scholen, ziekenhuizen, bevoorradingsstructuur voor drinkwater, onderkomens en vluchtelingenkampen in Gaza vernield. Deze bombardementen, en de herhaaldelijke immense schade die ze de burgers systematisch toebrengen, zijn onaanvaardbaar. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigd Naties heeft gewaarschuwd voor het “verhoogde risico op gruweldaden” in Gaza en heeft alle staten opgeroepen om dergelijke misdaden te voorkomen. Sindsdien is de humanitaire crisis in Gaza alleen maar verergerd:

 • Meer dan 26.000 Palestijnen, waaronder minstens 10.000 kinderen, werden gedood in minder dan vier maanden tijd, aldus de minister van Volksgezondheid. Duizenden anderen liggen bedolven onder het puin en zijn vermoedelijk overleden.
 • Meer dan 64.000 mensen raakten gewond. Velen van hen liepen levenslange schade op, met een permanente handicap tot gevolg, en bij meer dan 1000 Palestijnse kinderen moesten hun bovenste of onderste ledematen geamputeerd worden.
 • Een onbepaald aantal Palestijnse burgers, onder wie ook kinderen, worden illegaal gevangengenomen, aldus de VN, en moeten bevrijd worden.
 • Bijna elke dag worden er nog Palestijnen omgebracht in de zones waar ze op advies van de Israëlische overheid hun toevlucht hadden gezocht. In de eerste week van 2024 vielen er bij een Israëlische luchtaanval 14 dodelijke slachtoffers – vooral kinderen – in de buurt van een zone die de Israëlische strijdkrachten als ‘humanitaire zone’ hadden aangeduid.
 • Meer dan 85 procent van de bevolking in Gaza, ongeveer 1,9 miljoen mensen, werden met geweld weggejaagd. Velen hebben het bevel van Israël gevolgd en zijn naar het zuiden getrokken. Maar nu zitten zij daar opeengepakt in piepkleine zones waar van alles te kort is. Een menswaardig leven is er niet mogelijk en ziektes krijgen er vrij spel.
 • Meer dan 0,5 miljoen Palestijnen in Gaza kampen met hongersnood en meer dan 90 procent van de bevolking heeft te maken met een ernstige voedselonzekerheid. Dat is het grootste cijfer ooit vastgesteld door een technische humanitaire instantie die de voedselonzekerheid op basis van feitelijke gegevens moet beoordelen.
 • Meer dan 70 procent van de huizen in Gaza, een groot deel van de scholen en de infrastructuur voor drinkwater en sanitatie zijn vernield of beschadigd, waardoor de bevolking het met zeer weinig drinkwater moet stellen.
 • In de enclave is er geen enkele medische infrastructuur volledig operationeel, en ze worden werkelijk overspoeld met gewonde slachtoffers. Bovendien kampen ze met een tekort aan geneesmiddelen, medisch materiaal en artsen. Meer dan 300 medische medewerkers zijn omgekomen.
 • Meer dan 167* hulpverleners in Gaza zijn omgekomen bij Israëlische bombardementen. Dat cijfer ligt hoger dan bij om het even welk conflict in de 21e eeuw.

Gaza is vandaag de gevaarlijkste plek ter wereld voor kinderen, journalisten en humanitaire werkers. Deze omstandigheden hebben geleid tot een situatie van complete wanhoop in Gaza. Vandaar dat de hoge verantwoordelijkheden voor humanitaire hulpverlening verklaren dat de omstandigheden niet langer een passende humanitaire actie in Gaza mogelijk maken. Dat zal ook niet veranderen zolang de bezetting, de bombardementen en de gevechten niet stoppen. De Verenigde Naties noemt de humanitaire toegang in januari “significant verslechterd”. De Israëlische strijdkrachten hebben meermaals geweigerd om de humanitaire konvooien de toelating te geven om naar de zones in het noorden van Wadi Gaza te trekken, waar de bevolking het meeste risico loopt op hongersnood.

De voorbije weken zijn de Israëlische opperbevelhebbers begonnen op te roepen om de Palestijnse burgers buiten Gaza te verdrijven. De gedwongen terugdringing binnen Gaza en de deportatie van een deel van de bevolking over de grenzen, zonder enige garantie op terugkeer, zouden ernstige inbreuken zijn op het internationaal recht, d.w.z. gruweldaden.

We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en roepen alle staten op om geen wapens, die kunnen worden gebruikt om inbreuken op het internationaal humanitair recht en de mensenrechten te plegen, meer te leveren. De VN-Veiligheidsraad moet haar verantwoordelijkheid opnemen om de vrede en veiligheid op aarde te handhaven. Ze moet onmiddellijk maatregelen treffen, zodat er geen wapens, die kunnen worden gebruikt voor internationale misdaden, meer aan de Israëlische overheid en de gewapende Palestijnse groepen worden geleverd.

Het is de plicht van alle staten om gruweldaden te voorkomen en de naleving van de normen ter bescherming van burgers te bevorderen. Het is hoog tijd dat de internationale gemeenschap op de hoogte is van deze verbintenissen.

 

*Opmerking:
Het totaalaantal omgekomen hulpverleners omvat werknemers van de VN, ngo’s en de Palestijnse Rode Halve Maan. Het jaarlijkse aantal omgekomen hulpverleners in andere contexten is beschikbaar in de Database over de veiligheid van hulpverleners.


Ondertekenaars

 1. Federation Handicap International - Humanity & Inclusion
 2. War Child Alliance
 3. Christian Aid
 4. Norwegian People’s Aid
 5. Médecins du Monde International Network
 6. Mennonite Central Committee
 7. Medico international
 8. Oxfam
 9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
 10. Danish Refugee Council
 11. Save the Children
 12. Plan International
 13. Norwegian Refugee Council
 14. Diakonia
 15. Amnesty International
 16. American Friends Service Committee (AFSC)

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753