NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Pfizer/BioNTech gedwongen zijn greep op Covid-19-vaccins te verminderen

Op 5 april heeft Dokters van de Wereld het monopolie van Pfizer/BioNTech op het Covid-19-vaccin betwist bij het Europees Octrooibureau (EOB). Dokters van de Wereld diende opmerkingen van derden in over twee octrooiaanvragen. BioNTech heeft recent zijn aanspraken aanzienlijk ingeperkt waardoor het perspectief van een uitgebreide productie van vaccins mogelijk wordt. 

Met deze rechtsvordering wil Dokters van de Wereld voorkomen dat essentiële kennis om vaccins te produceren ten onrechte geprivatiseerd wordt. Al te ruime octrooiaanspraken op een aantal technologieën, zoals die van BioNTech, dreigen tot onwettige monopolies te leiden die de productie van andere innovatieve Covid-19-vaccins belemmeren.

Dokters van de Wereld toonde aan dat een groot deel van de elementen in de octrooiaanvragen van BioNTech reeds bekend  was van publieke onderzoeksprojecten over mRNA-vaccins en over vaccins tegen coronavirussen. Deze octrooiaanvragen vertoonden dus een duidelijk gebrek aan inventiviteit, wat een noodzakelijk criterium is om een octrooi te verkrijgen.

Naast de interventie van Dokters van de Wereld, wierpen de onderzoekers van het EOB in hun eerste onderzoeksverslagen ook verschillende bezwaren op tegen de octrooieerbaarheid van de aanspraken van BioNTech. Ook zij besloten dat er sprake was van een gebrek aan inventiviteit vanwege de draagwijdte van deze aanspraken.

Daarom heeft BioNTech eind april 2022 zijn octrooiaanvragen gewijzigd. De draagwijdten worden nu teruggebracht tot een specifiek lipide, waardoor de aanvankelijke ambitie van een uitgebreid monopolie wordt verzaakt.

Dokters van de Wereld : "Dit is een belangrijke stap: als een andere partij hetzelfde RNA gebruikt in een lipoïdisch nanodeeltje, maar niet dit specifieke lipide gebruikt, valt dit niet langer binnen het toepassingsgebied van het octrooi. Dit biedt fabrikanten overal ter wereld de kans om betaalbare Covid-19-vaccins te produceren."

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753