NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Overdosis: Dokters van de Wereld pleit voor een ruimere beschikbaarheid van Naloxone

Hoewel preventie een cruciaal wapen blijft in de strijd tegen verslaving, volstaat het lang niet altijd. In geval van een overdosis moeten we dan ook een gepast antwoord klaar hebben. Dat antwoord is Naloxone, een doeltreffend antidotum.  

 

Naloxone is meer bepaald de aangewezen spoedbehandeling bij overdosering van opioïden. Als opioïdenantagonist vergroot het middel de overlevingskansen aanzienlijk na een overdosis. Naloxone corrigeert namelijk de ademhalingsdepressie veroorzaakt door het gebruik van middelen als heroïne, methadon, morfine of tramadol. Een bijkomend voordeel is dat Naloxone volstrekt ongevaarlijk blijft bij onterechte toediening. 

“De gebruikers die we ontmoeten in de Medibus of in de noodopvangcentra zijn vaak de eerste getuigen van een overdosis. Als een medische interventie te lang op zich laat wachten, kan zo’n overdosis fataal zijn. Helaas is momenteel alleen de injecteerbare vorm van Naloxone in België verkrijgbaar. We zouden het antidotum binnen de gemeenschappen moeten kunnen verspreiden, en hen zo de middelen in handen geven om zelf in te grijpen”, legt Clémence Garnier uit, deskundige risicobeperking bij Dokters van de Wereld.

Het probleem is vandaag dat de toediening van Naloxone in zijn injecteerbare vorm een medische handeling is. Dat legt de toegankelijkheid ervan voor onze teams, onze partners en de gebruikers zelf sterk aan banden. Laat ons niet wachten tot de opioïdencrisis Europa bereikt. We kunnen de problematiek een stap voor zijn. 

Een levensreddend antidotum 

Naar schatting 4 op de 5 overlijdens door een overdosis zouden vermeden kunnen worden met een tijdige toediening van Naloxone. In amper 3 minuten tijd begint de Naloxone al te werken en wordt een  vertraagde of stokkende ademhaling hersteld. Als we weten dat een ambulance gemiddeld 15 minuten op zich laat wachten, kan met de toediening van Naloxone de toestand van de persoon in kwestie snel gestabiliseerd worden in afwachting van de hulpdiensten.  

Take-Home Naloxone  

Dokters van de Wereld pleit er  voor dat de Naloxone-neusspray (de zogenoemde ‘Take-Home Naloxone’) in België vrij verkrijgbaar wordt voor alle druggebruikers, net zoals in Frankrijk en Nederland. 

De neusspray zou door vrienden, familieleden en hulpverleners  op een efficiënte manier kunnen worden toegediend in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Zo kan vermeden worden dat de overdosis fataal wordt.  

Naloxone bestaat al 50 jaar en is opgenomen op de modellijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De ruimere beschikbaarheid ervan werd al in tal van internationale aanbevelingen naar voren geschoven. 

Dokters van de Wereld juicht alvast de inspanningen ter zake van partnerorganisaties als Modus Vivendi, Transit, het Medisch-Sociaal Opvangcentrum van Brussel en het project LAMA toe. Op initiatief van Féda, de Brusselse Federatie van Instellingen voor Verslaafden (voorheen FEDITO BXL),https://fedabxl.be/fr/qui-sommes-nous/groupes-de-travail/gt-opioides-Naloxonee/ pleiten zij al 4 jaar voor een ruime beschikbaarheid van Naloxone.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753