De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

OPVANGCRISIS: DE VEROORDEELDE STAAT BLIJFT ZWIJGEN

Op 19 januari heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, tijdens een zaak aangespannen door onze tien organisaties, de Belgische Staat veroordeeld tot naleving van zijn nationale en internationale verplichtingen jegens mensen die bescherming zoeken. De staat was verplicht hun asielaanvraag toe te staan en hun opvang te bieden. Dit was echter al verschillende weken niet meer het geval geweest. Het besluit van de rechtbank ging onmiddellijk van kracht, en er stonden dagelijkse sancties als de Staat zijn afspraken niet nakwam.

 

Eén week later, nadat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie besloot de uitspraak van de rechter niet te respecteren, schreven wij een brief aan de premier en de vicepremiers. Hierin verzochten we hun ervoor te zorgen dat de regering onze rechtsstaat en de uitspraak van de rechter zou honoreren.

Nog een week later... Geen antwoord.

Wij vatten dit op als een duidelijke minachting voor de wet en de mensen die bescherming zoeken. De langzame verbetering in de situatie aan het begin van het jaar, is van korte duur geweest. Sinds 24 januari stuurt Fedasil nog steeds tientallen asielzoekers de straat op, waarmee hun recht op opvang geschonden wordt.

Anderzijds lapt de staatssecretaris bewust (en blijkbaar zonder consequenties) onze rechtsstaat en de Europese richtlijnen aan zijn laars: hij heeft namelijk besloten mensen die in een ander Europees land om asiel hebben gevraagd, hier te weigeren.

Misschien worden we niet gehoord... Misschien heeft niemand de uitspraak van de rechter zelfs gelezen...

De situatie waar de achtergelaten mensen op straat in zitten, is duidelijk. We zitten in een noodsituatie en de regering verzuimt al haar plichten.

Er zit ons niets anders op dan terug te gaan naar de rechtbank van eerste aanleg met het verzoek de dwangsommen te verhogen tot het maximale bedrag. Hopelijk zal dit de regering wel afschrikken. Vanaf nu zullen we wel de betaling van deze boetes ook gaan eisen, wat wij tot op heden niet gedaan hebben - wij vertrouwden erop dat onze autoriteiten eerlijk zouden zijn.

Wij betreuren het ten zeerste dat wij de Staat opnieuw moeten aanklagen, zodat hij eindelijk een greintje zelfrespect begint te tonen.

Het bedrag van de boetes die wij zullen gaan eisen, zal worden gebruikt om degene op te vangen die recht hadden op opvang, maar die ervan werden beroofd. Onze organisaties zijn hier al mee bezig. Jammer genoeg.

 

Ondertekend:

  • CIRÉ
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • SAAMO
  • NANSEN vzw
  • Avocats.be - Orde van Franstalige en Duitstalige balies
  • Dokters van de Wereld/Médecins du Monde
  • Liga voor de Rechten van de Mens
  • Association for the Right of Foreigners (ADDE)
  • Burgerplatform BELRefugees

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753