NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Opschorting activiteiten van Dokters van de Wereld in Gao en Menaka

De afgelopen maanden werden de teams van Dokters van de Wereld het slachtoffer van opeenvolgende veiligheidsincidenten in Gao en Menaka. Bij deze ernstige gebeurtenissen werden onder meer voertuigen van ons mobiele medisch team overvallen en werd één van onze collega's ontvoerd. Gelukkig is deze collega ongedeerd gebleven.

 

Dokters van de Wereld is hierom genoodzaakt onze activiteiten, zowel in Gao als in Menaka, te staken om haar werknemers en partners te beschermen.

We betreuren het feit dat humanitaire hulpverleners het doelwit zijn in conflicten.  Het is onaanvaardbaar en schaadt bovendien de gezondheid van de plaatselijke bevolking.

Voor alle duidelijkheid:

  • Sinds 2012 biedt Dokters van de Wereld steun aan de bevolking van de regio's Gao en Menaka, toen ook al in een onveilige context en zwakke gezondheidsstelsels. 
  • De teams van Dokters van de Wereld herstelden en ondersteunen 60 gezondheidsstructuren in de regio's Gao en Menaka. Onze teams zijn mobiel en multi-inzetbaar, en bereiken ook mensen en nomaden die ver van deze structuren zijn verwijderd.
  • Dokters van de Wereld is een van de weinige medische organisaties die in deze twee regio's actief zijn. In 2021 verleenden we zorg aan meer dan 179.000 mensen.

Dokters van de Wereld wil zich blijven inzetten voor de bevolking van Gao en Menaka. Ook wil de organisatie de medische activiteiten zo spoedig mogelijk hervatten.

Maar om dit te kunnen blijven doen, vraagt Dokters van de Wereld om de steun en inzet van de partners en gemeenschappen om te zorgen voor een veilige humanitaire toegang van onze hulpverlening.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753