NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Open brief van tientallen ngo’s: “Het schrappen van UNRWA-financiering vormt een imminente bedreiging voor Palestijnse levens”

Als groep van hulporganisaties zijn we diep bezorgd en verontwaardigd over het feit dat enkele van de grootste donoren beslist hebben om de financiering van de UNRWA op te schorten. Hiermee raakt men de belangrijkste hulpverstrekker voor miljoenen Palestijnen in Gaza en de regio, en dit te midden van  een humanitaire catastrofe in Gaza.

De opschorting van de financiering door een groep van donorlanden zal een grote impact hebben op de levensreddende hulp aan ruim twee miljoen burgers die afhankelijk zijn van UNRWA-hulp in Gaza (en van wie ruim de helft kinderen zijn). De bevolking wordt geconfronteerd met hongersnood, dreigende ondervoeding  en het uitbreken van ziekten als gevolg van Israëls  willekeurige bombardementen en het opzettelijk blokkeren van hulp in Gaza.

We verwelkomen het snelle onderzoek van de UNRWA naar de vermeende betrokkenheid van een klein aantal VN-stafleden bij de aanslagen van 7 oktober . We zijn  evenwel geschokt door het roekeloze besluit om de levenslijn voor een hele bevolking door te snijden door juist die landen die hadden opgeroepen om de hulp in Gaza op te voeren en de humanitaire hulpverleners te beschermen. Deze beslissing komt op net op het moment dat het Internationale Gerechtshof onmiddellijke actie heeft bevolen om de humanitaire hulpverlening te garanderen.

152 UNRWA-personeelsleden zijn al gedood en 145 UNRWA-faciliteiten zijn beschadigd door bombardementen. UNRWA is de grootste humanitaire organisatie in Gaza en hun levering van humanitaire hulp kan niet worden vervangen door andere organisaties die in Gaza actief zijn. Als de schorsing van de financiering niet wordt teruggedraaid, kunnen we een volledige ineenstorting van de toch al beperkte humanitaire respons in Gaza verwachten.

Met ongeveer meer dan een miljoen ontheemde Palestijnen die onderdak zoeken in of rond 154 schuilplaatsen van de UNRWA, blijven het agentschap en andere hulporganisaties zorgen voor voedsel, vaccinaties en water, en dit onder vrijwel onmogelijke omstandigheden. De landen die de financiering opschorten lopen het risico de Palestijnen in de regio nog meer af te snijden van voedsel, water, medische hulp, onderwijs en bescherming.

Wij dringen er bij de donorlanden op aan om hun steun te herbevestigen voor het cruciale werk dat de UNRWA en haar partners doen om de Palestijnen te helpen overleven tijdens een van de ergste humanitaire catastrofes van onze tijd. De betrokken landen moeten deze schorsing ongedaan maken, hun plichten tegenover het Palestijnse volk nakomen en de humanitaire hulp voor burgers in grote nood in Gaza en de regio opschalen.

 

Ondertekend

ActionAid
American Friends Service Committee
The Association of International Development Agencies - Aida
Caritas Internationalis
CCFD-Terre Solidaire
DanChurchAid
Danish Refugee Council
Diakonia
Dokters van de Wereld-Médecins du Monde
Humanity & Inclusion/ Handicap International (HI)
International Council for Voluntary Agencies
INTERSOS
Johanniter International Assistance
Norwegian Church Aid
Norwegian People's Aid
Norwegian Refugee Council
Oxfam
Platform van Franse ngo’s voor Palestina 
Première Urgence Internationale
Save the Children
War Child Alliance

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753