#Mozambique een maand later

Mozambique werd midden maart getroffen door de orkaan Idai. Het was de ergste ramp ooit in het land: zorgsystemen- en centra lagen plat of waren weggeveegd, meer dan 1000 mensen kwamen om en even later was sprake van een dreigende cholera-epidemie.  Een maand later is de internationale hulpverlening volop bezig en is ook Dokters van de Wereld actief in de getroffen regio.   Stéphane Heymans, Directeur Operaties geeft tekst en uitleg.

240.000
mensen verloren hun huis
15%
van de landbouwgrond is vernietigd
6,5 ton
medisch materiaald verstuurd
Wat doet Dokters van de Wereld ter plekke en hoe pakken jullie zoiets aan?

Stephane Heymans, Directeur Operaties: Alles begint met een evaluatie en assessment van de situatie ter plekke. Daarom stuurden we meteen na de orkaan evaluatieteams ter plekke. We bezochten vernietigde zorgcentra, maakten een balans van de noden en tekorten en ontwikkelen op basis daarvan een urgentieplan.

Wat zagen de teams ter plekke vlak na de ramp?

Heymans: We kwamen aan bij tientallen zorgcentra die totaal verwoest waren: ingestorte daken, weggeveegde kraamafdelingen, vernietigde medische apparatuur, medicatie die doordrenkt en onbruikbaar was geworden.  Onze eerste taak bestond erin om de getroffen zorgcentra en bevolking te helpen met de meest acute zorgnoden.  Na het maken van een balans van de aangerichte schade hebben we meteen 6,5 ton medisch materiaal en apparatuur naar het epicentrum van de cycloon gestuurd.  Dat ging over geneesmiddelen maar ook bijvoorbeeld anti-malariakits. Daarnaast hebben we voor bijna een ton aan logistieke apparatuur gestuurd, zoals waterzuiveringsstations of tenten.  Met deze eerste fase van het urgentieplan kunnen we de komende 3 maanden zo’n 10.000 mensen in de getroffen regio Beira helpen.

Kampbewoners & een collega van Dokters van de Wereld bouwen samen een veldhospitaal op

Kampbewoners & een collega van Dokters van de Wereld bouwen samen een veldhospitaal op

De VN schat het aantal mensen dat zo’n 240.000 mensen hun huis hebben verloren.  Wat doen we voor hen?

Heymans: Veel van de mensen die hun huis hebben verloren bevinden zich momenteel in kampen voor ontheemden.  Dokters van de Wereld is intussen aanwezig in 4 kampen voor ontheemde mensen.  Eén van die kampen is het John-Segredokamp in Namthanda, op zo’n 100 kilometer van het epicentrum in Beira.  In dit kamp bevinden zich momenteel zo’n 1200 ontheemde mensen.  Zij kunnen in ons veldhospitaal terecht voor medische hulp.  Op 17 april hadden we al 1588 consultaties uitgevoerd, waaronder 41 zwangerschapsconsultaties.

Na een orkaan is het risico op een cholera- en malariaepidemie altijd erg groot.  De Wereldgezondheidsorganisatie en het ministerie voor Gezondheid hebbenzeer adequaat gereageerd  en stuurden meteen 800.000 vaccins het land in

Een paar dagen na de orkaan, was al sprake van een mogelijke cholera-epidemie.  Waar staan we vandaag?

Heymans: Na een orkaan is het risico op een cholera- en malariaepidemie altijd erg groot.  De Wereldgezondheidsorganisatie en het ministerie voor Gezondheid hebben gelukkig zeer adequaat gereageerd toen de eerste choleragevallen werden gemeld en stuurden meteen 800.000 vaccins het land in.  Dokters van de wereld ondersteunt net als veel andere ngo’s  mee deze  vaccinatiecampagne. Concreet kan je tijdens een cholera-epidemie 3 dingen doen: het behandelen van de cholerapatiënten in aparte centra, het voorkomen van nieuwe besmettingen door preventie, workshops en het voorzien van zuiver water & tenslotte, het indijken van de epidemie door massaal te gaan vaccineren.  In Mozambique worden deze 3 acties succesvol gecombineerd, ook door Dokters van de Wereld. Op 17 april hadden we al 1805 mensen gevaccineerd tegen cholera en hadden we 7 workshops georganiseerd over hoe de lokale bevolking een cholerabesmetting kan voorkomen

Wat zal er de komende maanden nog gebeuren?

Heymans:  De hulp richt zich op dit moment nog steeds op de urgenties.  Binnen een paar maand zal die hulp zich meer en meer richten op het mee heropbouwen van het land: wat Dokters van de Wereld betreft, zullen we mee helpen met het heropbouwen en herstellen van zorgcentra zodat het globale zorgsysteem stapje per stapje opnieuw de draad  kan oppikken. Ook hierbij zullen we nauw samenwerken met de verschillende overheden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753