U heeft nog...

OM EEN FISCALE KORTING VAN 45% TE ONTVANGEN

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

 

IK DOE EEN GIFT

Milieubeleid bij Dokters van de Wereld: We steken een tandje bij

Dokters van de Wereld heeft een milieubeleid uitgedokterd die  als kernpijler in al onze activiteiten wordt doorgevoerd.  Hiermee raken we aan de kern van onze missie:  een gezond leefmilieu is essentieel voor de gezondheid van de mens.

Dokters van de Wereld ziet een milieubeleid voortaan dus als een morele verplichting. En gaat zelfs een stap verder dan het No-Harm-principe (dat stelt dat activiteiten geen significante schade mogen veroorzaken aan het leefmilieu). Claire Bourgeois, voorzitter van Dokters van de Wereld België, licht toe:

“Het milieu is een transversale pijler die we terug vinden in al onze terreinoperaties, acties, lobbywerk, administratie en gedrag.   Als medische humanitaire organisatie weten we immers dat milieu en gezondheid onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, en dat milieuschade bovendien de meest kwetsbare mensen treft in hun gezondheid.

“Zo heeft de WHO berekend dat vermijdbare ecologische risico’s aan de basis liggen van circa 25% van alle overlijdens en ziektes in de wereld.  Dat komt neer op minstens 13 miljoen sterfgevallen per jaar. Op nummer 1 staat luchtvervuiling, die alleen al  verantwoordelijk is voor 7 miljoen vermijdbare overlijdens per jaar. Meer dan 90 % van de mensen ademt vervuilde lucht in en bijna 3 miljard mensen zijn nog steeds afhankelijk van vervuilende brandstoffen voor verlichting, koken en verwarming. Ook (proper) water vormt een uitdaging: meer dan 50% van de wereldbevolking staat nog altijd blootgesteld aan gebrekkige watervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen.  Dat resulteert in meer dan 800.000 vermijdbare overlijdens per jaar.”

Een inconvenient truth: humanitaire hulpverlening draagt bij aan de afkalving van het milieu.

“We moeten als humanitaire sector in eigen boezem kijken.  Dan denk ik bijvoorbeeld  aan de ontbossing en het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor de bouw van noodopvang na een natuurramp.  Of de massale productie van soms erg vervuilend of schadelijk (medisch) afval bij de uitvoering van humanitaire programma’s.  Of de logistiek die vervuilende fossiele brandstoffen verbruikt.”

One Health: een strategische keuze van Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld ijvert dan wel in eerste instantie voor een rechtvaardige toegang tot gezondheidszorg, maar kan de huidige klimaatveranderingen niet negeren. In de toekomst zal de klimaatopwarming immers een erg grote hindernis worden voor het recht op zorg.

Dokters van de Wereld heeft daarom besloten om het   One Health-principe in haar acties te integreren  en waarbij de gezondheid van mens, milieu en dier op één lijn wordt gezet. Die transversle visie is essentieel om de impact van het klimaat op de gezondheid te begrijpen en aan te pakken.

“Zo werken we in de Democratische Republiek Congo en in Niger samen met de lokale bevolking om hen weerbaarder te maken voor de klimaatveranderingen en de teloorgang van de biodiversiteit. We focussen ons op de overdraagbare ziektes tussen dier en mens (zoönosen), het ontstaan hiervan, de antimicrobiële resistentie, voedselveiligheid en de aantasting van het milieu door menselijk toedoen en de klimaatverandering.

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753