NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Mentale gezondheid in Marokko: de heropbouw na de aardbeving blijft volop aan de gang

De aardbeving van 9 september in Marokko had bijna 3.000 doden en meer dan 5.600 gewonden tot gevolg. Ook vandaag nog is Dokters van de Wereld actief in het getroffen gebied.

Ons team was al in de eerste uren na het drama ter plaatse en blijft samen met lokale partners waken over de mentale gezondheid van de slachtoffers.

Twee maanden na de aardbeving hebben we al hulp geboden aan 3.123 personen, tijdens individuele consultaties of tijdens groepssessies. We helpen mannen, vrouwen en kinderen die al dan niet rechtstreeks door de ramp getroffen en getraumatiseerd zijn.

Psychologische trauma’s treffen immers niet alleen de directe slachtoffers, maar kunnen ook bij indirecte slachtoffers hun sporen nalaten. Denk bijvoorbeeld aan personen die getuige waren van traumatiserende gebeurtenissen of aan verzorgend personeel, hulpverleners, brandweerlieden, maatschappelijk werkers of leden van middenveldorganisaties die worden ingeschakeld.

"Naargelang de voorgeschiedenis van de personen in kwestie, zullen zij – eenmaal de eerste behoeften zijn gelenigd – nog minstens een jaar psychologische opvolging vereisen. Bij personen die zich al vóór de aardbeving in een kwetsbare situatie bevonden en die nu dus met ernstigere symptomen kampen, dringt zich een nog langere psychosociale begeleiding op."

Een tienkoppig team van Dokters van de Wereld leidt de tussenkomst van de organisatie en haar partners in de regio in goede banen. Het team bestaat uit vijf psychologen, één medisch coördinator, één coördinator ‘mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning’, één logistiek coördinator en één projectcoördinator. Een psycholoog gespecialiseerd in de psychologische ondersteuning van het personeel en de opleiding van ngo-medewerkers rond psychologische eerste hulp vervolledigt het team.

"We blijven psychologische hulp bieden aan de slachtoffers, maar zetten ook onze opleidingsactiviteiten voort: psychologische eerste hulp, preventie en doorverwijzing in geval van seksueel geweld bij kinderen en de basisprincipes van psychosociale zorg in noodsituaties voor de educatieve medewerkers van twintig scholen in de provincie Al Haouz."

5 lokale partners:

  1. ALCS - Association de Lutte Contre le Sida
  2. Smpc Asso  (Société Marocaine Psychologues Cliniciens)
  3. Maroc Solidarité Médico-Sociale MS2 
  4. Association AMANE Officiel
  5. CARE International Maroc

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753