NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking te helpen aan voedsel, medische zorg en andere essentiële hulp.

 

IK DOE EEN GIFT

Marokko: 6 maanden na de aardbeving blijft Dokters van de Wereld actief

Zes maanden geleden werden Marrakesh en een heleboel dorpen in de omliggende bergregio getroffen door een aardbeving, en wel de zwaarste ooit gemeten in Marokko. Deze kostte bijna 3000 mensen het leven en maakte meer dan 6100 gewonden. Het snelle antwoord van Dokters van de Wereld gaat vandaag verder.

Meteen na de natuurramp (die een kracht van 7 op de schaal van Richter had), zette Dokters van de Wereld een evaluatiemissie op. Het lokale team kreeg meteen versterking van 3 mensen: een urgentiecoördinator, een coördinator mentale gezondheid coördinator Logistiek.

Deze evaluatiemissie werd al snel omgeschakeld naar een noodhulpactie voor psychosociale urgentie, waarbij de getroffen slachtoffers in de dorpen de eerste psychologische steun kregen. Ons team werkte samen met lokale partners, zoals CARE Maroc.

CARE Maroc hield zich vooral bezig met de basisnoden, zoals de bedeling van voedsel en hygiënekits, terwijl Dokters van de Wereld de psychosociale zorg voor haar rekening nam. Dit deden we met twee mobiele teams, die samen uit 6 Marokkaanse psychologen bestond. De medische verzorging viel van in het begin onder de verantwoordelijkheid van de overheid.

De acties voor mentale gezondheid en psychosociale steun vertaalden zich in individuele psychologische consultaties en groepsactiviteiten, zoals praatgroepen, dringende psychologische hulp en themaworkshops rond de noden  van de getroffen gemeenschappen. In die eerste noodfase kregen 526 mensen  individuele psychologische begeleiding en namen 4331 mensen deel aan de psychosociale groepsinitiatieven.

Daarnaast werden er opleidingen aangeboden aan de lokale partnerorganisaties, onder meer rond mentale gezondheid en psychosociale steun in noodsituaties.

 

De acties gaan verder

Vandaag worden de teams van Dokters van de Wereld nog altijd versterkt op het terrein: een interventieteam van 6 nationale psychologen werken zij aan zij met een team dat instaat voor de coördinatie, logistiek en communicatie rond mentale gezondheid in noodsituaties. In de eerste fase van de interventie boden we crisishulp.  Tijdens de tweede fase komend jaar, richten we ons op het herstel van de toegang tot de basisdiensten voor de mensen die leven in de gebieden waar de aardbeving flink heeft huisgehouden.

De aardbeving verdiepte de reeds bestaande ongelijkheden. Zo werden gemarginaliseerde mensen aan de rand van de samenleving  dubbel zo hard getroffen door de aardbeving.  Mensen met een ziekte of beperkte mobiliteit, vrouwelijke eenoudergezinnen, overlevenden van gendergerelateerd geweld, migranten en andere gemarginaliseerde bevolkingsgroepen werden in het bijzonder blootgesteld door hun reeds bestaande kwetsbaarheid.

Dokters van de Wereld België is al sinds 2013 aanwezig in Marokko, in de regio Oujda en Rabat. We helpen er migranten om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg. Specifieke projecten richten zich op migrantenvrouwen en -kinderen die zich in het Marokkaanse grondgebied bevinden.

Lokale partners in dit project

  • CARE (Frankrijk en Marokko)
  • ALCS (vestigingen in Marrakesh en Taroudant)
  • MS2
  • SMPC (société nationale des psychologues cliniciens)
  • Psychologues Maghreb, de administratieve en gezondheidsautoriteiten.

Internationale partners in dit project

  • Chaîne du Bonheur
  • Centre de crise et de soutien (CDS) van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF) van de overheid van Quebec
  • Wallonie-Bruxelles International (WBI)

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753