Manifest: "Gender-based violence, particularly violence against women"

Gendergerelateerd geweld, met name tegen vrouwen en meisjes, is een van de meest voorkomende vormen van mensenrechtenschending in de wereld. Mensenrechtenschending heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, ontwikkeling en identiteit van mensen. Via een manifest, dat Dokters van de Wereld vanmiddag presenteerde, worden er zowel preventieve oplossingen voorgesteld als manieren waarop dit probleem kan worden aangepakt.

Dokters van de Wereld presenteert manifest over aanpak van gendergerelateerd geweld.

35 %
werd in 2017 wereldwijd namelijk 35% van alle vrouwen slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

Volgens Dokters van de Wereld is dit geweld gebaseerd op genderongelijkheid, discriminatie, armoede, gebrek aan basisvoorzieningen of oorlog en conflicten. In het manifest wordt benadrukt dat gendergerelateerd geweld “ernstige gevolgen heeft voor zowel de fysieke, seksuele en psychologische gezondheid van mensen als voor hun ontwikkeling/en of identiteit”.

Daarom is het volgens Dokters van de Wereld noodzakelijk dat dergelijk geweld wordt aangepakt zodat mensen niet alleen hun recht op gezondheid terugkrijgen, maar dat ook hun seksuele en reproductieve gezondheid en bijbehorende rechten worden beschermd en ontwikkeld. Door gendergerelateerd geweld aan te pakken kan eveneens vrede worden verzekerd en duurzame ontwikkeling worden bevorderd.

Vrouw houden haar gezicht

Om deze oplossingen effectief te maken, is het volgens Dokters van de Wereld noodzakelijk dat “positieve veranderingen op zowel normatief niveau als op gedragsniveau worden gestimuleerd”. Dit houdt in dat kinderen al op jonge leeftijd moeten worden betrokken bij de deconstructie van genderstereotypen om de normen op het gebied van genderrelaties en genderidentiteit te veranderen. Ook is het van essentieel belang “een verandering teweeg te brengen in de perceptie van groepen die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld” door te communiceren over deze vorm van geweld zodat de waardigheid van de slachtoffers wordt beschermd en hun vermogen om te handelen wordt benadrukt.

 

De preventie moet ook “wettelijke kaders en beleidsmaatregelen omvatten die direct en indirect verband houden met gendergerelateerd geweld”. Dit houdt onder meer in dat de gezondheidsnormen moeten worden versterkt door middel van een multisectorele aanpak, zodat kan worden voorkomen dat mensen die al eerder slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld dit niet nog eens worden. De slachtoffers moeten hiervoor in een vroeg stadium worden opgespoord en worden doorverwezen naar andere fundamentele diensten.

 

Dokters van de Wereld geeft daarnaast aan dat het absoluut noodzakelijk is “het recht van de slachtoffers op bescherming en op toegang tot ondersteunende diensten” te verzekeren om gendergerelateerd geweld aan te kunnen pakken. Dit moet gebeuren via een samenwerking tussen de gezondheidssector (de beschikbaarheid van flexibele en gratis interventies, met inbegrip van reproductieve gezondheid en medische en psychologische gezondheid), opvangcentra, adviescentra, wethandhavingsdiensten en juridische bijstand.

 

We moeten er ook “mannen en jongens bij betrekken”. Zij kunnen zowel daders, slachtoffers, getuigen als agenten van verandering zijn. Op deze manier kunnen ook zij hun kwetsbaarheid en specifieke behoeften op het gebied van gendergerelateerd geweld inzien waardoor “het verband tussen preventie en aanpak” kan worden versterkt.

 

Via dit manifest betuigt Dokters van de Wereld opnieuw haar steun aan de internationale verbintenissen die reeds zijn aangegaan. Ook roept de organisatie door middel van dit manifest op tot grotere inspanning voor de uitvoering van deze verbintenissen. Ten slotte benadrukt Dokters van de Wereld dat ervoor zal worden gezorgd dat alle vormen van gendergerelateerd geweld binnen de organisatie en onder haar partners worden bestreden. Dit zal gebeuren door middel van een zerotolerancebeleid en de promotie van gendergelijkheid.

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753