De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

Mali : we blijven actief ondanks de crisis

Midden augustus 2020 vond een staatsgreep plaats in Mali.  Die leidde tot het onslag van President.  De grootste onrust vindt plaats in de hoofdstad Bamako en treft dus niet direct onze projecten in de regio's Gao & Menaka.  Toch moeten we waakzaam blijven: het risico op incidenten is immers zeer reëel. 

 

Na de staatsgreep van 18 augustus houdt de bevolking in Mali de adem in.  Het land kampt al vele jaren met chronische onveiligheid.  De staatsgreep maakt de situatie alleen maar onzekerder.  Dokters van de Wereld is al sinds 2010 actief in Mali. ook tijdens deze crisis blijven we aan de zij staan van de bevolking: 

In Noord-Mali blijven onze mobiele klinieken in Gao en Menaka uitrijden om zorg te verlenen aan de burgers die op grote afstand leven van zorgcentra.  Tussen 11 en 25 juli vaccineerden we 599 kinderen, voerden we 2049 consultaties uit en voerden we 109 pre- en postnatale consultaties uit via onze mobiele klinieken.

« In juli werd het dorp Awagate aangevallen: 263 families sloegen op de vlucht en installeerden zich dicht bij een centrum dat we ondersteunen.  Onze teams zijn er meteen op uitgetrokken om hen te helpen." 

de intern ontheemde bevolking helpen 

Dokters van de Wereld verleent hulp aan de intern ontheemde bevolking in het land.  Volgens de Verenigde naties zijn er momenteel meer dan 250.000 burgers op de vlucht in eigen land.  

Issouf Maïga is Algemeen coördinator van Dokters van de Wereld in Mali: " In juli ontvingen we de boodschap dat het dorp Awagate op 130 kilometer van Menaka was aangevallen.  De aanval leidde tot een massale ontheemding van de plaatselijke dorpbewoners.  In totaal sloegen 263 gezinnen op de vlucht naar een plek op 55 kilometer van het zorgcentrum van Tidermène dat wij ondersteunen.  Onze teams zijn meteen aan de slag gegaan om deze ontheemde gezinnen te helpen met medische hulp."

In totaal verleenden we 230 consultaties, begeleidden we 24 patiënten naar het zorgcentrum,  voerden we 5 prenatale consultaties uit en hielpen we 5 patiëntes met familiale planning en contraceptie. 

Naast de socio-politieke context en de chronische onveiligheid is er ook de chronische dreiging van COVID-19.  "We leiden het personeel op en sensibiliseren de bevolking over het virus.  Daarnaast delen we desinfectiegel en zeep uit."

 

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753