NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Ingehuldigd met Dokters van de Wereld: woonproject CityGate I – Grondels en bicommunautair geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum

Brussel, 21 maart 2023 - Vandaag werd CityGate I - Grondels in Anderlecht ingehuldigd, met Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Alain Maron, minister van Sociale Actie en Gezondheid, Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, en alle projectpartners.

CityGate I - Grondels maakt deel uit van het grootschalige CityGate-programma van citydev.brussels, dat de Biestebroekwijk ingrijpend zal veranderen over meer dan 130.000 m². Dankzij de bouw van sociale en koopwoningen en de ontwikkeling van voorzieningen, economische activiteiten en openbare ruimten, zal de wijk uitgroeien tot de spil tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal.

Het project is het resultaat van een primeursamenwerking tussen citydev.brussels en Solidarimmo, die allebei bouwheer zijn, en Dokters van de Wereld België. Naast 35 geconventioneerde woningen is er een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum van 1.500 m². Dat centrum zit op de benedenverdieping. Het werd gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): het kreeg 3.000.000 euro in het kader van de programmering voor 2014-2020. Europa en het Brussels Gewest namen daarvan elk de helft voor hun rekening.

Promotor Louis De Waele Immo stond samen met een multidisciplinair team, met onder meer architectenbureau BAEB, in voor het ontwerp en de bouw van CityGate I - Grondels. Dé architecturale troef van het project? De hoefijzervorm van het gebouw. Die vorm zorgt ervoor dat de bewoners aan de binnenkant van het huizenblok de nodige privacy hebben en geen hinder ondervinden van de nabije spoorlijn.

Het gebouw van CityGate I - Grondels is passief en de bewoners kunnen gebruikmaken van 8 serres en groene ruimten op het dak. Dankzij de uitstekende isolatie en de zonnepanelen verbruikt het project weinig energie. Zo is er voor de verwarming geen gas nodig en stapt het project dus volledig af van fossiele brandstoffen.

Het project omvat daarnaast ook het eerste bicommunautair geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) waarvoor wijkgezondheidscentrum Medikuregem het zorgaanbod invult. Het GWGC moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar eerstelijnszorgverstrekkers, sociale dienstverleners en buurtbewoners zullen samenwerken. Bedoeling is om vanuit een gedeelde visie interdisciplinaire diensten en activiteiten aan te bieden, en het zorgaanbod voortdurend af te stemmen op de behoeften in de wijk.

Het centrum geeft rechtstreeks uit op het toekomstige Grondelsplein. Dat zal trouwens snel voorlopig worden ingericht dankzij een samenwerking tussen de gemeente Anderlecht, citydev.brussels en Louis De Waele Immo.

Rudi Vervoort, Brussels minister-president: “Grondels illustreert perfect de prioriteiten van mijn beleid voor de stad en een solidaire, duurzame territoriale ontwikkeling. We willen namelijk dat mensen gemakkelijker een eigen woning kunnen kopen in het Brussels Gewest – daarvoor is en blijft woningen bouwen één van de oplossingen. Dit project maakt bovendien nog eens duidelijk dat je geconventioneerde woningen kan bouwen die aan hoge eisen voldoen! Verder komt hier het grootste geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum in ons gewest. Dat centrum, dat is gebouwd met EFRO-middelen, geeft concreet invulling aan onze visie: we willen een stadsgewest dat de burger voorop plaatst, door onder meer te garanderen dat iedereen toegang heeft tot eerstelijnsgezondheidszorg!

Alain Maron, Brussels minister van Sociale Actie en Gezondheid: “Ditgeïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum is precies wat we met het Brussels geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan voor ogen hebben. Onze visie? Breng zorgverstrekkers en maatschappelijk hulpverleners samen zodat burgers complete begeleiding op maat krijgen.”

“CityGate I - Grondels slaat een brug tussen de oude en de nieuwe Biestebroekwijk. Het hele project, maar vooral het geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum, spelen zeker en vast in op een behoefte in deze wijk en zullen dus erg positief bijdragen tot haar heropleving”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

Over EFRO

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument van het Europees regionaal beleid dat zich richt op het creëren van nieuwe kansen voor de Europese burgers en het verkleinen van de verschillen in levensstandaard tussen de regio's. Het is een instrument voor solidaire investeringen van de EU, dat dankzij Europese en regionale financiering invloed heeft op ons dagelijks leven. De GWGC -ruimte heeft steun gekregen van het EFRO, en maakt deel uit van de wens om de leefomgeving te verbeteren van degenen die dat het meest nodig hebben. De huidige programmeringsperiode (2014-2020) omvat bijna 60 projecten die te maken hebben met de toegang tot de arbeidsmarkt, onderzoek, kringloopeconomie, innovatie en verbetering van onze leefomgeving. Europa en het Gewest investeren €200 miljoen in dit nieuwe programma. 

Over Dokters van de Wereld

Een internationale en onafhankelijke humanitaire organisatie die zich inzet voor mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Met 22 internationale projecten in 9 landen en 500 vrijwilligers in België trekt Dokters van de Wereld naar het terrein. Daar verlenen we zorg, versterken we het zorgsysteem en strijden we tegen de obstakels die het recht op zorg verhinderen.

Over Solidarimmo VZW

Solidarimmo is in 2016 ontstaan uit verschillende organisaties uit de "sociale-gezondheidssector". Zo wordt de dialoog tussen verenigingen, vastgoedspelers en financiële spelers vereenvoudigd. Er wordt een aanbod van woningen ontwikkeld die toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen als ook werkruimten voor verenigingen die zich inzetten voor kwetsbare personen. Er worden projecten in eigen naam ontwikkeld en andere actoren uit de sector worden geholpen bij de ontwikkeling van hun project.

Over Medikuregem

Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht). Bewoners van de wijk kunnen hier bij verschillende zorgverleners terecht voor eerstelijns gezondheidszorg. Wij benaderen gezondheid in de breedste zin van het woord en op wijkniveau. We bieden duurzame toegankelijke gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat als volwaardige partner en we ook een rol opnemen in de wijk. 

Pers : Decamps Barbara, Communication Manager, citydev.brussels

bdecamps@citydev.brussels
+32 422 51 61
+32 477 691 178

© Citydev

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753