De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

Hervorming Abortuswet: Toegang tot abortus systematisch belemmerd voor duizenden vrouwen zonder toegang tot zorg: eind van de tunnel in zicht?

Op dinsdag 18 april stelt het onafhankelijk expertencomité in de Kamer haar finale rapport voor dat moet dienen als basis voor de hervorming van onze abortuswet. In voorbereiding hiervan schreef Dokters van de Wereld een nota met speciale aandacht voor de situatie van de tienduizenden vrouwen die in ons land leven zonder toegang tot zorg (en abortus). Die nota werd nu opgenomen in de finale aanbevelingen.

Met de steun van een 50-tal andere organisaties (waaronder Furia, de Vrouwenraad en Luna Abortuscentra) schetst Dokters van de Wereld de talloze obstakels waar vrouwen zonder toegang tot zorg of papieren systematisch op botsen: “Vandaag moet deze vrouwen tot 8 verschillende instanties/zorgmedewerkers doorlopen en soms tot 9(!) weken wachten vooraleer hun abortusvraag is behandeld. Eén voor één belanden ze hierdoor in een Kafkaiaanse race tegen de klok en overschrijden ze vaak ongewild de abortustermijn. De financiële en persoonlijke drama’s die hieruit volgen zijn ronduit schrijnend.”, vertelt Sarah Melsens, Pleidooiverantwoordelijke Toegang tot zorg in België.

Uit de eerste set aanbevelingen  blijkt dat het Wetenschappelijk comité oren heeft gehad voor de nota en aanbevelingen van Dokters van de Wereld & partners:  “Zo buigt het Comité zich in haar rapport expliciet over het lot van vrouwen zonder papieren in ons land. Het feit dat deze vergeten en onzichtbare groep het rapport heeft gehaald, is op zich al opmerkelijk.”

“Daarnaast adviseert het comité om de toegang tot abortus voor ongedocumenteerde vrouwen  te vereenvoudigen door hun vraag automatisch te beschouwen als een erkende vorm van “dringende medische hulp.  Door deze eenvoudige ingreep zouden vrouwen zonder papieren er eindelijk in slagen om binnen de wettelijke termijn toegang te krijgen tot abortus.”    

Een alternatieve kernaanbeveling die werd overgenomen is het voorstel om een betaalbare abortus te garanderen voor alle zwangere vrouwen die in België verblijven, ongeacht hun financiële of administratieve situatie.

Het gepubliceerde rapport bevat in totaal 25 aanbevelingen. Daarbij springen de verlenging van de maximumtermijn tot 20 weken (sinds stop menstruatie), de expliciete decriminalisering van abortus en de afschaffing van de 6 dagen wachttijd in het oog. “Allen aanbevelingen waar Dokters van de Wereld zich 100% achter schaart.” 

Dokters van de Wereld verheugt zich over de nadruk op de inclusieve maatregelen. “Hierdoor zouden alle vrouwen, ongeacht hun sociaaleconomische situatie, binnenkort eindelijk een gelijke en betaalbare toegang krijgen tot abortus.”  

“In navolging van het Comité hopen we dat ook de beleidsmakers & politici rekening houden met onze terreinexpertise m.b.t vrouwen aan de rand van de samenleving.”, besluit Melsens “Het zou mooi zijn dat de meest kwetsbare vrouwen in ons land niet langer systematisch uitgesloten worden van het recht op abortus.”   

© Frederic Pauwels 

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753