NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

GAZA: Dramatische gevolgen van de ineengestorte gezondheidszorg voor de inwoners van Gaza

Het uitblijven van een staakt-het-vuren en de verhinderde toegang van humanitaire hulp zal leiden tot een volledige ontwrichting van het gezondheidssysteem in Gaza. Wat zijn de gevolgen in de praktijk?

Dokters van de Wereld roept op tot een stopzetting van het geweld tegen burgers en de aanvallen op burgervoorzieningen, in het bijzonder op de gezondheidsinfrastructuur. Een staakt-het-vuren is een absolute prioriteit om een grootschalige humanitaire en gezondheidscrisis in de Gazastrook te voorkomen.

Alle betrokken partijen, inclusief Israël, moeten onmiddellijk maatregelen nemen om een volledige en ongehinderde toegang van humanitaire noodhulp voor de burgers in de Gazastrook mogelijk te maken. Naast voedsel en water moeten voldoende medische hulpgoederen en brandstof Gaza binnen kunnen om te voorzien in de schrijnende humanitaire en sanitaire noden van de bevolking. Vooral de vraag vanuit de ziekenhuizen die zonder energie dreigen te vallen, is urgent.

OVERBELASTE ZIEKENHUIZEN

De intensiteit van de Israëlische luchtaanvallen op Gaza is ongezien. De Israëlische luchtmacht maakte meldde er in één week 6000 bommen werden afgevuurd. Dat aantal komt overeen met het totaal aantal bommen dat de Verenigde Staten in één jaar dropten in Afghanistan. Deze bombardementen eisen een extreem zware tol aan doden en gewonden onder de burgerbevolking. De constante toestroom van gewonden leidt tot een overbelasting van de ziekenhuizen die hun maximale capaciteit ver overschrijden. Er zijn zelfs meldingen van operaties die worden uitgevoerd op de ziekenhuisvloer, zonder verdoving, en met behulp van smartphonelampen. Zorgverleners werken in extreme omstandigheden.

AANVALLEN OP GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN EN MEDISCH PERSONEEL

19 ziekenhuizen hebben schade opgelopen, waarvan er 12 moesten sluiten door de vernielingen, het gebrek aan stroom en materiaal en/of een evacuatiebevel. De aanval op het Al Ahli-ziekenhuis op 17 oktober 2023 waarbij honderden mensen omkwamen, vormt een zware inbreuk op het internationaal humanitair recht, waarvoor de schuldigen ter verantwoording moeten worden geroepen. Sinds het begin van de escalatie werden 57 medische hulpverleners gedood, onder wie artsen, paramedici en verpleegkundigen.

NIJPEND TEKORT AAN STROOM EN MEDISCH MATERIAAL

De gezondheidsvoorzieningen in de Gazastrook lijden onder de totale blokkade van water, brandstof en elektriciteit door Israël, dat momenteel de gevolgen van deze reeds 17 jaar durende blokkade verder op de spits drijft. De ziekenhuizen zijn aangewezen op noodgeneratoren die allesbehalve volstaan om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Deze situatie brengt dan ook hun meest kritieke taken in gevaar. Het recht op gezondheid van de Gaza-bewoners stond voor de crisis al zwaar onder druk door het tekort aan geneesmiddelen als gevolg van de blokkades. Op dit moment zijn de voorraden geneesmiddelen, medische uitrustingen en bloed vrijwel volledig uitgeput.

AMBULANCES ONDERVINDEN MOEILIJKHEDEN OM ZIEKEN EN GEWONDEN TE BEREIKEN

Naast het feit dat er onvoldoende ziekenwagens beschikbaar zijn, bemoeilijkt ook het brandstoftekort hun werking. De zwaar beschadigde wegen als gevolg van hevige bombardementen maken het ook uiterst moeilijk om zieken en gewonden te bereiken.

ISRAËLISCH EVACUATIEBEVEL VOOR ZIEKENHUIZEN EN BURGERS IN HET NOORDEN VAN GAZA

22 ziekenhuizen in het noorden van Gaza kregen meermaals het bevel om te evacueren. De Israëlische regering riep op vrijdag 13 oktober zo’n 1,1 miljoen inwoners van de noordelijke Gazastrook op om naar het zuiden van de Gazastrook te trekken. Ondanks het evacuatiebevel bleven 17 ziekenhuizen in het noordelijke deel van Gaza operationeel, omdat een evacuatie het leven van veel kritieke patiënten in gevaar zou brengen. Den Denk aan mensen die nierdialyse ondergaan, pasgeborenen in couveuses en patiënten op de intensieve zorg die niet zonder levensnoodzakelijke medische zorg kunnen. De beperkte humanitaire hulpgoederen die tot dusver de Gazastrook hebben bereikt, zijn nog niet aangekomen in de ziekenhuizen in het noorden. Bovendien konden de 1,4 miljoen mensen die van het noorden naar het zuiden zijn getrokken geen veilige plaats vinden, omdat ook het zuiden van de Gazastrook zwaar wordt gebombardeerd.

GEBREK AAN DRINKBAAR WATER EN VOEDSEL

Momenteel is er per dag gemiddeld 3 liter water per persoon beschikbaar in Gaza, terwijl het minimum voor humanitaire noodhulp 15 liter per dag bedraagt.

De bevolking, met name de kinderen en de meest kwetsbare groepen, dreigen ten prooi te vallen aan uitdroging, epidemieën en bijkomende dodelijke slachtoffers. Door de vijandelijkheden en de totale blokkade is de waardeketen van de voedingsindustrie en de koelsector volledig ontwricht: de voedselvoorraden raken uitgeput en heel wat primaire voedingswaren kunnen door het gebrek aan brandstof niet worden bereid. De medewerkers van Dokters van de Wereld in Gaza hebben maagklachten door besmet water en voedsel dat niet in een gekoelde omgeving wordt bewaard.

INFECTIEZIEKTEN

Aangezien het grootste deel van de Gaza-bewoners alleen toegang heeft tot niet-drinkbaar water, dreigen uitbraken van zeer besmettelijke ziekten als cholera. Er is ook een grote vraag naar geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning op korte en lange termijn voor de vele slachtoffers van psychische trauma’s. “Zelfs als we hier levend uitkomen, kunnen we er mentaal nooit meer van herstellen”, aldus Nour, een psycholoog van Dokters van de Wereld, die momenteel in Gaza verblijft.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753