EBOLA-UITBRAAK VERSPREIDT ZICH IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK VAN HET CONGO

Enkele dagen nadat het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maakt Dokters van de Wereld zich zorgen over de verspreiding naar nieuwe gebieden in de regio.

Ebola in de DRC

De verklaring van de WHO wordt door velen positief onthaald, maar voor de Congolese bevolking en de gezondheidswerkers is dit antwoord te laat gekomen.

Een jaar geleden verklaarde het ministerie van Volksgezondheid van de DRC al dat de uitbraak van de ziekte en de gevolgen ervan exponentieel aan het toenemen waren. De meest recente gegevens van het ministerie van Volksgezondheid tonen een escalatie van het aantal gevallen van ebola in de DRC. In totaal zijn er 2.522 gevallen - 2.428 bevestigde en 94 waarschijnlijke - en 1.698 sterfgevallen als gevolg van de uitbraak geteld.

Ook de geografische ligging van DRC is ongunstig. Het land heeft negen grenzen, waarvan sommige zeer breed en poreus zijn. Tot nu toe was de epidemie geconcentreerd op verschillende plaatsen in de provincie Noord-Kivu, in Butembo en Mabalako, maar er wordt gevreesd dat de epidemie zich zal uitbreiden naar andere naburige regio's en landen.

"De grootste impact van de epidemie ligt dicht bij buurlanden zoals Rwanda an Oeganda, waar er al één geval is geweest.", zegt Ricardo Angora, coördinator geestelijke gezondheid en psychosociale steun in de DRC voor Dokters van de Wereld.

Er moet ook nog rekening gehouden worden met een bijkomend probleem. " We werken in een conflictgebied, waar de toegang tot gezondheidscentra voor de bevolking, noodteams, NGO's, internationale organisaties en andere organisaties bemoeilijkt wordt door gewapende groeperingen," zegt Hydra Gonzalez, gezondheidscoördinator in de Democratische Republiek Congo voor Dokters van de Wereld en expert op het gebied van epidemieën.

In de DRC zijn er ongeveer 120 gewapende groepen die verantwoordelijk zijn voor aanvallen in de omgeving van de behandelingscentra van ebola. Politieke spanningen en sociaaleconomische achteruitgang zijn verergerd door een sterke toename van geweld en spanningen tussen de gemeenschappen. Het aantal binnenlandse ontheemden in Noord-Kivu bedraagt ongeveer 1,2 miljoen.

Dokters van de Wereld in Butembo en Katwa

Dokters van de Wereld in Butembo en Katwa

Samen met onze Spaanse collega’s werken we voornamelijk in Butembo en Katwa. We helpen het ministerie van Volksgezondheid bij het reageren op de ebola-epidemie via training in infectiebeheersing en -preventie. Deze hulp omvat ondersteuning van gezondheidscentra met de nodige kits om de ziekte vast te stellen, de patiënt door te verwijzen en te ontsmetten wanneer een nieuw geval wordt ontdekt.

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor gezondheidspersoneel, zodat zij op een adequate manier kunnen screenen en doorverwijzen zonder hun leven of het leven van de rest van de patiënten in gevaar te brengen.

Daarnaast biedt Dokters van de Wereld psychosociale ondersteuning aan het personeel van het ministerie van Volksgezondheid dat in de eerste lijn werkt met patiënten en familieleden van mensen die besmet zijn met het virus. Dit doen ze door middel van een opleiding voor deze zorgverleners waarbij we niet alleen rekening houden met het individu, maar ook met zijn/haar familie en alle actoren die betrokken zijn bij zijn omgeving. In die zin is het volgens Dokters van de Wereld dus van cruciaal belang om ook het aangetaste sociale weefsel weer op te bouwen.

In de andere oostelijke zones, waar Dokters van de Wereld aanwezig is (in Zuid Kivu en in de Tanganyaka regio), werden onze teams vervolgens opgeleid en wordt de situatie van dichtbij opgevolgd door ons samen met de andere humanitaire spelers.

Bewustwording, de sleutel tot het stoppen van de epidemie

De effecten van ebola gaan verder dan de sterfgevallen of de mensen die ziek worden. De meest verwoestende gevolgen zijn misschien wel de gevolgen van de verzwakking en de vernietiging van het zorgsysteem. De bevolking, die er al weinig vertrouwen in had, is gestopt met naar de centra te gaan uit angst voor besmetting of voor een valse diagnose en dus voor stigmatisering. In plaats van naar het ziekenhuis te gaan, gaan we ter plekke naar de gebieden waar gemeenschappen en centra voor de opsporing van epidemieën geconcentreerd zijn.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753