Ebola in Congo: update van Dokters van de Wereld vanop het terrein

Sinds de epidemie in augustus 2018 uitbrak, werden 3.205 bevestigde en  114 vermoedelijke ebolagevallen  geregistreerd. 2.142 van hen overleden aan het virus. Het sterftecijfer ligt hiermee op 67%. Van het totale aantal bevestigde en vermoedelijke gevallen zijn 59% (1.796) vrouwen, 30% (909) jonger dan 18 jaar en maakt 5% deel uit van het medisch personeel.

3.205
ebolagevallen sinds start epidemie
33%
overleefkans
5%
van de getroffen ebolaslachtoffers zijn zorgmedewerkers

Gezien de gespannen veiligheidssituatie en het wantrouwen onder de bevolking blijft het een uitdaging om de ebola-epidemie in Noord-Kivu en Ituri onder controle te houden. Tegelijk zijn er hoopvolle signalen: momenteel worden er wekelijks nog slechts 15 bevestigde ebolagevallen vastgesteld, terwijl dit er in juli nog 80 waren. De gebieden die momenteel het zwaarst worden getroffen, zijn Beni, Mambasa en Mandina.

Het is  van essentieel belang waakzaam te blijven en in nauw verband met de lokale gemeenschappen samen te werken en hen zoveel mogelijk te betrekken.”, aldus Olivier van Eyll, desk officer Congo bij Dokters van de Wereld.

Zuid Kivu: geen nieuwe gevallen meer geregistreerd

In Zuid-Kivu worden nog steeds veel acties gevoerd door de Provinciale bestrijdingscommissie om de epidemie onder controle te krijgen. Dankzij financiële steun van de Europese Unie heeft Dokters van de Wereld  een team van meer dan 40 mensen- waaronder artsen, verpleegkundigen, psychosociale medewerkers en sensibilisatiemedewerkers-   ingezet die  zowel in de stad Bukavu als op het eiland Idwij (tussen Goma en Bukavu) hulp bieden.

Na de detectie van 6 ebolagevallen in augustus – waarvan 3 het overleefden- werden sinds 13 september 2019   geen nieuwe bevestigde gevallen van ebola meer geregistreerd in Zuid-Kivu. Olivier van Eyll

Dokters van de Wereld blijft haar acties verderzetten:

  • Medewerkers coachen de lokale bevolking & locals zodat ze op de hoogte zijn van de risico’s & te nemen voorzorgsmaatregelen zoals temperatuur opnemen, handen wassen, vaccineren, etc. Meer in het algemeen zijn onze acties erop gericht dat de vertrouwensrelatie tussen de lokale gemeenschappen en de gezondheidszorg sterker wordt

 

  • Medische en logistieke teams werken  in 50 gezondheidszorgfaciliteiten om het medisch personeel te helpen om  vermoedelijk ebolagevallen op te sporen en hen van het nodige beschermingsmateriaal te voorzien.

 

  • Psychosociale teams ondersteunen families en naasten van vermoedelijke ebolagevallen. We hebben daarnaast een mechanisme in het leven geroepen waarbij mensen die aan andere ziektes lijden ook geholpen kunnen worden. Hierdoor vermijden we dat er financiële drempels ontstaan die schadelijk zijn voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

 

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753