NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

Migratie

Dokters van de Wereld uit vanuit Groot-Brittannië ernstige zorgen over de UK-Rwanda wet

[Londen, 25 april] - Als medische organisatie die dagelijks zorg verleent aan migranten en vluchtelingen die aankomen in Groot-Brittannië, maakt Dokters van de Wereld UK zich ernstige zorgen over de gevolgen van de zogenaamde ‘UK-Rwanda-wet’ op de gezondheid, het welzijn en de waardigheid van de getroffen personen. Dokters van de Wereld dringt er dan ook op aan om dit rampzalige beleid alsnog stop te zetten. 

Het nieuwe Rwanda-beleid is sterk geënt op het offshore en detentiebeleid van Australië. Internationaal onderzoek laat zien dat dergelijk externaliseringsbeleid rampzalige fysieke en mentale gevolgen heeft voor degenen die worden overgebracht.

Kwetsbare populatie

Medische screenings in de UK van mensen die ‘geschikt’ zijn voor deportatie brachten bovendien zorgwekkende vaststellingen aan het licht. In 2022 bijvoorbeeld, screende het ‘Medical Justice departement’ 36 mensen die op het punt stonden uitgezet te worden naar Rwanda. Daaruit bleek dat er bij 26 mensen medische aanwijzingen waren van marteling. Onder hen vertoonden 15 symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hadden 11 personen suïcidale gedachten tijdens hun detentie.

Zelfmoordgedachten en afkalving gezondheid

De klinische beoordelingen, die werden uitgevoerd bij personen afkomstig uit o.a. Iran, Irak, Soedan en Syrië toonden aan dat de dreiging van uitzetting naar Rwanda de mentale gezondheidstoestand van deze mensen verder verslechterde, met gevoelens van angst, verwarring en onzekerheid over hun veiligheid, en het verlies van hoop. Bij sommige patiënten stelde men daarnaast een verhoogd risico op zelfmoord en zelfbeschadiging vast. Ook andere organisaties die asielzoekers ondersteunen, melden dat er verschillende zelfmoordpogingen gedocumenteerd zijn bij degenen die bedreigd worden met uitzetting naar Rwanda.

Te weinig gezondheidscapaciteit in Rwanda

Het VK-Rwanda beleid dreigt bovendien uit te monden in een gebrek aan passende en tijdige gezondheidszorg voor de gedeporteerde asielzoekers. Uit cijfers van de WHO blijkt namelijk dat er in Rwanda een ernstig tekort is aan gekwalificeerde gezondheidswerkers die gespecialiseerd zijn in het omgaan met dergelijke complexe medisch en psychologische problematieken.

Opnieuw in handen van mensensmokkelaars

Bovendien bestaat het risico dat de gedeporteerde migranten opnieuw zullen belanden in gevaarlijke migratietochten. UNHCR en andere experts benadrukken dat personen die gedeporteerd worden naar Rwanda mogelijk opnieuw op migratieroutes belanden via mensensmokkel en mensenhandel. Een van de belangrijkste migratieroutes vanuit Oost-Afrika loopt door de Sahara woestijn, Libië, de Centraal-Mediterrane Zee en vervolgens naar noordelijke Europese landen. Langs deze notoir gevaarlijke route worden migranten geconfronteerd met talrijke gezondheids-, humanitaire en veiligheidssrisico's.

Oproep tot Actie

De British Medical Association (BMA), Royal Medical Colleges, Faculty of Public Health, MSF UK, Dokters van de Wereld UK en andere medische organisaties beschouwen het beleid als onverdedigbaar op medische, ethische en humanitaire gronden, en dringen er bij de regering van het VK op aan het alsnog onmiddellijk stop te zetten.

 

© Kristof Vadino

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753