Dokters van de Wereld steunt NewB

Het project van NewB zit volop in de fase die zijn lot zal bepalen: een grote, publieke fondsenwervingscampagne. Het project, dat de steun heeft van Dokters van de Wereld en 150 andere organisaties, zou vanaf 2020 een Belgische, coöperatieve bank kunnen oprichten. Een bank die bijdraagt aan een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert. Maar tegen 27 november 2019 moet NewB eerst 30 miljoen euro ophalen om te voldoen aan de reglementaire prudentiële vereisten

Om deze enorme uitdaging te doen slagen, lanceren NewB en haar lidorganisaties een grootschalige oproep. Burgers, organisaties, ondernemingen, institutionele spelers: investeer nu in NewB!

Bent u al coöperant? Verhoog dan uw aantal aandelen. Als NewB uiteindelijk geen banklicentie krijgt, dan krijgt u de som die u in het kader van deze campagne investeerde voor 100% terug.

Dit is een unieke, historische kans. En alleen onze collectieve slagkracht zal er een succes van maken.

Uw geld, uw hefboom, uw inspraak! Wilt u investeren en het prospectus bekijken? Afspraak op

De WEBSITE VAN NewB

NewB zal de wapenindustrie niet financieren
INFORMATIE IN VERBAND MET HET AANBOD

Deze communicatie gaat over een openbaar aanbod van aandelen van NewB. Het minimumbedrag van het aanbod bedraagt € 30.000.000 verminderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen effectief vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C die niet door het huidige aanbod worden gedekt, en het maximumbedrag bedraagt € 35.000.000 verminderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen effectief vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C die niet door het huidige aanbod worden gedekt. Het aanbod wordt geopend op vrijdag 25 oktober 2019 en gesloten ten laatste op woensdag 27 november 2019 om middernacht. In dit kader zullen A-aandelen van € 2.000 en B-aandelen van € 20 worden aangeboden voor inschrijving. Het aanbod van A- en B-aandelen blijft beperkt tot België.


We raden elke mogelijke investeerder aan om het prospectus te raadplegen – dat gedownload kan worden op www.newb.be - om alle mogelijke risico's en potentiële voordelen van een beslissing om te investeren in aandelen van NewB te kennen. De eventuele goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing inzake het openbaar aanbod van aandelen van NewB.

WAARSCHUWING OVER DE RISICO’S

NewB beschikt niet over een licentie als kredietinstelling en het is mogelijk dat het die nooit krijgt. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA staat los van en heeft geen impact op de procedure voor een bankvergunning. Ze impliceert dus geen validatie van de gepastheid van deze operatie, van de levensvatbaarheid van het project dat wordt beschreven, of van het realistische karakter van het businessplan dat NewB voorstelt.

Investeerders lopen een verhoogd risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Dit risico is hoog omdat enerzijds de boekhoudkundige verliezen sinds de oprichting van de onderneming in 2011 jaarlijks zijn aangegroeid tot een totaal van € 10.732.632 op boekhouddatum 30/06/2019, en anderzijds omdat NewB geen aanwijsbare of historische ervaring heeft in de activiteiten van kredietinstellingen.

De coöperant zou voor een onbepaalde periode kunnen verhinderd zijn om zijn investering terug te trekken (zelfs langer dan de initiële geblokkeerde termijn van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van NewB zou kunnen blijven verslechteren.

Als NewB na een periode van 3 jaar er niet in slaagt om de prudentiële solvabiliteitsratio’s te handhaven en/of om het break-evenpunt te bereiken dat nodig is om de neerwaartse trend van haar financiële en prudentiële situatie om te keren, zal NewB nieuwe fondsen moeten aantrekken of bij gebrek daaraan de activiteiten moeten stopzetten.

Voor zij inschrijven op aandelen moeten potentiële investeerders het volledig prospectus nauwgezet lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Waarschuwing van pagina 1 t.e.m. 3, Sectie 3 (Samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren)).

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753