NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

DE ESSENTIE VAN DOKTERS VAN DE WERELD IN 2023

Dokters van de Wereld heeft haar jaarrapport 'De Essentie' gepubliceerd, waarin de impact van het werk van de organisatie in 2023 wordt belicht. Als internationale, humanitaire en medische NGO streven we naar een wereld waarin het recht op gezondheid voor iedereen wordt nageleefd, zonder obstakels of uitsluiting.

DOKTERS VAN DE WERELD IN 2023

In 2023 heeft Dokters van de Wereld zich wereldwijd ingezet om het recht op gezondheid voor iedereen te waarborgen. Met een budget van € 40.89 miljoen euro, ging maar liefst 82% van het budget rechtstreeks naar het terrein, zowel in België als in het buitenland.

BELGISCHE OPERATIES

In België hebben we projecten in 12 steden.  Met deze projecten  helpen we mensen aan de rand van de samenleving die worden uitgesloten van zorg, zoals dakloze mensen, mensen zonder papieren, clandestiene sekswerkers maar ook Belgen in armoede of vluchtelingen die door Fedasil de straat worden opgestuurd. In 2023 voerde we zo net geen 14.000 consultaties uit, dankzij de inzet van bijna 500 vrijwilligers op het terrein.  Wat ons pleidooi betreft, richtten we ons ondermeer op het ontoereikende daklozenbeleid, de opvangcrisis bij Fedasil en de uitsluiting van kwetsbare vrouwen in hun zoektocht naar een veilige abortus in ons land. 

INTERNATIONALE OPERATIES

Internationaal hebben we projecten in 12 landen.  Telkens bieden we medische of mentale zorg aan mensen die door omstandigheden worden uitgesloten door zorg.  Dat gaat dan bijvoorbeeld over slachtoffers van het migratiebeleid, conflict of klimaatrampen maar ook over mensen die wonen op plekken met een slecht functionerend zorgsysteem. 

In 2023 nam het aantal noodinterventies toe: we verleenden bijvoorbeeld zorg aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië, Turkije en Marokko. Daarnaast kwamen we tussen met medische en mentale hulp in conflict- en oorlogsgebieden zoals Oekraïne, Gaza, Mali en Congo.  Onze impact is enkel mogelijk door de dagelijkse moed die onze terreinmedewerkers aan de dag leggen. 

Bekijk onze kaartjes om een overzicht te krijgen van onze Belgische en internationale projecten, en ontdek de plaatsen waar Dokters van de Wereld zich inzet voor de meest kwetsbare mensen.

Belgische operaties
internationale operaties
MEER WETEN?

Lees ons jaarrapport 'De Essentie' voor een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten in 2023 en ontdek hoe we werken aan duurzame sociale verandering en het verwezenlijken van universele gezondheidszorg.

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753