NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

De Essentie van Dokters van de Wereld in 2022

Dokters van de Wereld heeft haar jaarrapport 'De Essentie' gepubliceerd, waarin de impact van het werk van de organisatie in 2022 wordt belicht. Als internationale, humanitaire en medische NGO streven we naar een wereld waarin het recht op gezondheid voor iedereen wordt nageleefd, zonder obstakels of uitsluiting.

Dokters van de Wereld in 2022

In 2022 heeft Dokters van de Wereld zich wereldwijd ingezet om het recht op gezondheid voor iedereen te waarborgen. Met een budget van 35,3 miljoen euro, ging maar liefst 79% van het budget rechtstreeks naar het terrein, zowel in België als in het buitenland.

Belgische operaties

In België hebben we 19 projecten uitgevoerd in 11 steden. Hier hebben we 10.668 mensen geholpen en 16.376 consultaties uitgevoerd. Onze inspanningen waren gericht op het ondersteunen van daklozen, mensen zonder papieren, sekswerkers, druggebruikers, Belgen in armoede, slachtoffers van seksueel geweld, vluchtelingen en migranten in transit.

Internationale operaties

Internationaal hebben we 37 projecten in 11 landen uitgevoerd. We hebben ons gericht op gebieden zoals primaire zorg, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, migratie, mentale zorg, noodinterventies bij conflicten en urgenties, risicobeperking en klimaatgerelateerde gezondheidskwesties.

Bekijk onze kaartjes om een overzicht te krijgen van onze Belgische en internationale projecten, en ontdek de plaatsen waar Dokters van de Wereld zich inzet voor de meest kwetsbare mensen.
 

kaart van Belgische operaties
kaart met internationale operaties
Meer weten?

Lees ons jaarrapport 'De Essentie' voor een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten in 2022 en ontdek hoe we werken aan duurzame sociale verandering en het verwezenlijken van universele gezondheidszorg.
 

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753